Konferencija „Mes iš Pamario krašto“

Savaitę nuo birželio 7-os iki 14-os gimnazijoje vyko praktinių studijų dienos. Jų metų įgyvendinta 18 programų, kurias parengė ir mokinių veiklas organizavo 34 mokytojai. Veiklose dalyvavo daugiau nei 300 gimnazistų.

Visas programas jungė bendra tema „Mes iš Pamario krašto“. Ši tema buvo pasirinkta kartu su partnerėmis – Šilutės r. Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Mūsų mokyklos bendradarbiauja, tęsdamos Šilutės rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 3“, kurio metu įgyvendinamas pasidalintos atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelis.

Birželio 21 dieną nuotoliniu būdu vykusioje konferencijoje „Mes iš Pamario krašto“ buvo pristatyti visų trijų mokyklų atrinkti praktinių studijų dienų projektai. Konferencijoje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Vydūno gimnazijos, Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų, svečiai iš Šilutės r. savivaldybės švietimo skyriaus – iš viso 48 dalyviai. Mokiniai kartu su mokytojais pristatė 16 projektų, kurie atskleidė įdomių veiklų ir pasiektų rezultatų įvairovę.

Stebėdami šiuos pristatymus ne tik pasisėmėme vieni iš kitų naujų idėjų, bet ir pradėjome kartu planuoti ateities veiklas, kurios galėtų jungti trijų bendradarbiaujančių mokyklų mokinius.

Informaciją pateikė Tatjana Balvočienė, konferencijos organizacinės grupės vadovė

Palikti komentarą