Ugdymo karjerai centras

Koordinatorė  – Audronė Stasiulienė

Darbo pobūdis ir laikas:

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.ltwww.lamabpo.ltwww.egzaminai.lt, ir kt.).

Pastaba. Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Kontaktai: Audronės Stasiulienės el. paštas: audrone27@gmail.com, tel. nr. 867611498.

NAUDINGA INFORMACIJA

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt 

2. Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt

3. Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt

4. Elektroninį leidinį abiturientams rasite: http://www.tinklas.lt/kur-studijuoti 

5. Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt 

6. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

7. Susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, profesijomis ir atlikti įvairius testus galima internetinėje svetainėje: www.euroguidance.lt 

8. Informaciją apie projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje: www.mukis.lt

9. Informaciją apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrą, teikiamas paslaugas rasite Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centro svetainėje: www.ldb.lt/jaunimui

10. Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt

 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2011 m.). www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas

Mano vaikas renkasi karjeros kelią (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2012 m.) www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas

STUDIJOS:
www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)
www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testai)
www.nec.lt arba www.egzaminai.lt
www.stojimai.lt
www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos, stojamojo balo skaičiuoklė)

MOKINIO KNYGA, TESTAI:

www.mukis.lt (Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)
www.darborinka.lt (Interesų profilis; Diferencinis diagnostinis klausimynas; Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; Sėkmės poreikio įvertinimo skalė; Darbo paieškos aktyvumo klausimynas)
www.profesijupasaulis.lt (Interesų klausimynas; Gebėjimų klausimynas)
www.karjeroscentras.lt/lt.php (K. Tomo testas)
www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

Informacija atnaujinta: 2022-12-02