Pagalba vaikui renkantis profesiją

Šilutės Vydūno gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano II skyrius antrasis skirsnis

15.9. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72, integruojama:

15.9.1  į mokomuosius dalykus;

15.9.2  į mokinių ugdymo karjerai metinį veiklos planą;

15.9.3  į klasės vadovo veiklos planą ne mažiau kaip 2 val. per metus;

15.9.4  į socialinio pedagogo, psichologo metinį veiklos planą;

Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė 

Nuo 2022-10-01 gimnazijoje dirba du karjeros ugdymo specialistai. Dėl konsultacijų kreiptis telefonu: 8-441-62401.

Informacija atnaujinta: 2022-11-30