Gimnazijos vadovai

 

Adolfas Klemas Šilutės lietuvių mokyklos steigėjas ir direktorius 1928-1934 m.
   
Adolfas Klemas (1904-03-09 Marijampolės apskrityje – 1989-02-23 Filadelfijoje) – Šilutės lietuvių mokyklos steigėjas ir direktorius (1928-1934 m.), Mažosios Lietuvos pedagogas, Mažosios Lietuvos fondo narys.Baigė Marijampolės realinę gimnaziją, Lietuvos universiteto Fizikos-matematikos fakultetą.1934-1939 m. ėjo Klaipėdos krašto gubernatūros referanto, švietimo patarėjo pareigas. Už Klaipėdos krašto lietuvinimo veiklą dvejus metus praleido nacių kalėjime. 1941-1945 m. gyveno ištremtas Brandenburgo provincijoje. 1945-1949 m. – Hanau (Vokietijoje) lietuviškos gimnazijos vicedirektorius. 1949 m. atvyko į JAV ir dirbo General Electric Co laboratorijoje. Buvo Bostono evangelikų lietuvių parapijos komiteto pirmininkas ir lietuvių mokytojų valdybos kasininkas.
   
 Vilius Bajoras Šilutės lietuvių gimnazijos direktorius 1934-1939 m.
   
 Bajoras_sen2 Vilius Bajoras, Bajoraitis (1899-02-23 Balandžiuose dabartinėje Kaliningrado srityje – 1979-08-23 Melėje Vokietijoje) –  choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas, Fridricho Bajoraičio brolis.Baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, buvo paskirtas mokytojauti į Būdviečius Ragainės apskrityje (dabar Kaliningrado sritis). 1919-1934 m. vadovavo Klaipėdos lietuvių chorams, vėliau Šilutės chorui, važinėjo po Šilutės apylinkes populiarindamas lietuvišką dainą. 1934-1938 m. vadovavo Šilutės lietuvių progimnazijai, o 1938-1939 m. jau gimnazijai,  kuri iš privačių namų  buvo perkelta (1938 m.) į naujus specialiai jai statytus rūmus ir gavo Vydūno gimnazijos vardą. Vilius Bajoras vadovavo ir šios gimnazijos statybai. 1940-1944 m. dėstė VDU, Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Išleido du vokiečių kalbos vadovėlius, skirtus Lietuvos mokykloms, laisvalaikiu harmonizavo liaudies dainas.
   
Jonas Jatautas Atkurtos Vydūno gimnazijos direktorius 1993-2007 m.
   
J_Jatautas1 Jonas Jatautas gimė 1956 m. sausio 2 d. Šilutės rajone. Baigė Šilutės pirmąją vidurinę mokyklą. Mokėsi muzikos mokykloje akordeono klasėje, lankė krepšinio treniruotes sporto mokykloje.Baigęs studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1978-1981 m. mokytojavo Šilutės III-ojoje vidurinėje mokykloje, 1981-1987 m. dirbo Šilutės rajono švietimo skyriaus inspektoriumi, 1987-1993 m. – Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos direktoriumi. Nuo 1993 iki 2007 m. – Šilutės Vydūno gimnazijos vadovas.  2007-2011 m. Bergeno Europos mokyklos (Olandija) direktoriusDabartinė jo gyvenimo veikla, kaip teigiama interviu „Šilokarčemoje“ (2012-03-13), yra tarp filosofijos ir ekonomikos. Ekonomika – kaip gyvenimas sukasi, o filosofija – kaip jis turėtų suktis“.Paklaustas, ką norėtų pakeisti Šilutės Vydūno gimnazijoje, pirmasis atkurtos Vydūno gimnazijos direktorius yra pasakęs: „Viską, kas trukdo asmenybės ugdymui ir ugdymuisi. Mes atviri, to paties linkime ir Jums. Atvira mokykla – atvira visuomenė“.
   
Marina Stirbienė  Šilutės Vydūno gimnazijos direktorė nuo 2007 m.
IMG_0001