Metodinė taryba

Tatjana Balvočienė (pirmininkė)

Sigita Filičkina

Jūratė Gusevienė

Dalia Judžentienė

Lina Linkė

Gražina Mikutienė

Kęstutis Mockus

Kristina Monkienė

Laimutė Pakalniškienė

Agnė Rupeikienė

Audronė Stasiulienė

Marina Stirbienė

Lilija Zdanevičienė