Metodinė taryba

Tatjana Balvočienė (pirmininkė)

Asta Bendikienė

Sigita Filičkina

Jūratė Gusevienė

Dalia Judžentienė

Dainora Laukevičienė

Gražina Mikutienė

Kęstutis Mockus

Kristina Monkienė

Laimutė Pakalniškienė

Audronė Stasiulienė

Marina Stirbienė

Vytautas Žemaitaitis