Metodinė taryba

Tatjana Balvočienė (pirmininkė)

Asta Bendikienė

Sigita Filičkina

Jūratė Gusevienė

Dalia Judžentienė

Lina Linkė

Gražina Mikutienė

Kęstutis Mockus

Kristina Monkienė

Laimutė Pakalniškienė

Audronė Stasiulienė

Marina Stirbienė

Regina Tamošauskienė

Vytautas Žemaitaitis