Metodinė taryba

Tatjana Balvočienė (pirmininkė)

Sigita Filičkina

Jūratė Gusevienė

Dalia Judžentienė

Lina Linkė

Asta Maigienė

Gražina Mikutienė

Kęstutis Mockus

Kristina Monkienė

Agnė Rupeikienė

Audronė Stasiulienė

Marina Stirbienė

Jolita Švagždienė

Lilija Zdanevičienė

Informacija atnaujinta: 2022-12-01