Darbo užmokestis

2018 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2018 – I

2018 – II

2018 – III

2018 – IV

2018 vid.

Vadovas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama      

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1421 1441      

Mokytojas ekspertas

 1 Neskelbiama  Neskelbiama      

Mokytojas metodininkas

 32 852 880      

Vyr.mokytojas

 4 248 266      

Mokytojas

 4 274 273      

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 614 662      

Soc.pedagogas

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama      

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama      

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama      

Valytoja

 5,5 etatų 466 460      

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 394 427      

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama      

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama      

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2017 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2017 – I

2017 – II

2017 – III

2017 – IV

2017 vid.

Vadovas

 1 etatas neskelbiama neskelbiama  neskelbiama neskelbiama neskelbiama 

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1458 1465  1248  1535  1427 

Mokytojas ekspertas

 1 neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama 

Mokytojas metodininkas

 32 809  852 864  861  847 

Vyr.mokytojas

 4 343  282 462   262 337 

Mokytojas

 4 368  386 375   473 401 

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 462  587 527  495  517 

Soc.pedagogas

 1 etatas neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama 

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama 

Valytoja

 5,5 etatų 431  426  405 498  440 

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 345  331  318 355  337 

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2016 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2016 – I

2016 – II

2016 – III

2016 – IV

2016 vid.

Vadovas

 1 etatas 1400 1628  1609 1565  1551

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1059 1059  1293 1388  1200

Mokytojas ekspertas

 1 984 1110  1091  1193  1095

Mokytojas metodininkas

 32 920 996  809 810  884

Vyr.mokytojas

 4 576 582  461 369  497

Mokytojas

 4 320 324  333 357  334

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 558 558  487 570  543

Soc.pedagogas

 1 etatas 780 780  748  807  779

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 438 438  504 515  474

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 350 350  360 305  341

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2015 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2015 – I

2015 – II

2015 – III

2015 – IV

2015 vid.

Vadovas

 1 etatas  1482  1482  1569  1626  1540

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai  1246  1285  1130  1318  1245

Mokytojas ekspertas

 1  1152  1139  1142  1062  1124

Mokytojas metodininkas

 33  807  834  838  845  831

Vyr.mokytojas

 4  703  689  630  584  652

Mokytojas

 4  55  75  246  348  181

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai  387  557  561  558  516

Soc.pedagogas

 1 etatas  318  307  545  732  476

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Sekretorė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų  370  386  443  436  409

Past.pr.darbininkas

  2 etatai  263  260  318  304  286

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2014 metai

Pareigybės pavadinimas

2014 – I

2014 – II

2014 – III

2014 – IV

2014 vid.

Vadovas

5157

 5023  5283  4958  5105

Vadovo pavaduotojas

4272

 4298  4368  4390  4332

Mokytojas ekspertas

3813

 3130  3825  3886 3664

Mokytojas metodininkas

2769

 3090  2924  2896  2918

Vyr.mokytojas

2286

 2260  2565  2339  2363

Mokytojas

1163

 1338  800  602  976

Neat.mokytojas

         

Bibliotekininkas

 1647  1649  1668  2130  1774

Soc.pedagogas

1049

 966  1063  1092  1043

Vyr.buhalterė

1947

 2196  2215  2298  2164

Sekretorė

1428

 1468  1478  1597  1493

Valytoja

1179

 1234  1158  1242  1203

Past.pr.darbininkas

750

 750  750  860  778

Inžinierius

1291

 1291  1302  1291  1294

Kiemsargis

         

Dir.pavaduotojas ūkiui

1982

 1379  1726  1802  1722

2013 metai

Pareigybės pavadinimas

2013 – I

2013 – II

2013 – III

2013 – IV

2013 vid.

Direktorius

4849

 4849  5056  4858  4903

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4059

 4088  4237  4364  4187

Vyr. buhalteris

2013

 1952  2082  2379  2106

Mokytojas ekspertas

2984

 2984  4005  3813  3447

Mokytojas metodininkas

2781

 2875  2991  2831  2870

Vyresnysis mokytojas

2395

 2457  2466  2397  2429

Mokytojas

1466

 1751  1913  1260  1598

Neatestuotas mokytojas

         

Bibliotekininkas

1715

 1680  1712  1842  1737

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1726

 1761  1514  2062  1766

Raštvedė

1293

 1074  1318  1428  1278

Valytoja

962

 1014  1189  1270  1109

Pastatų priežiūros darbininkas

1000

 1000  697  750  862

Inžinierius

1291

 1288  1336  1291  1302

Kiemsargis

1000

 780      

Soc.pedagogas

1049

 1049  1049  1049  1049

 2012 metai

Pareigybės pavadinimas

2012 – I

2012 – II

2012 – III

2012 – IV

2012 vid.

Direktorius

4830

4830

4902

4856

4855

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3816

3816

3929

4234

3949

Vyr. buhalteris

1952

1952

1962

2196

2016

Mokytojas ekspertas

3305

3305

3295

3117

3256

Mokytojas metodininkas

2771

2714

2824

2876

2796

Vyresnysis mokytojas

1833

1980

2251

2386

2113

Mokytojas

1137

958

1300

1721

1279

Neatestuotas mokytojas

0

0

0

0

Bibliotekininkas

1647

1669

1707

1523

1637

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1632

1632

1580

1705

1637

Raštvedė

949

949

949

1412

1065

Valytoja

877

800

833

829

835

Pastatų priežiūros darbininkas

800

800

833

850

821

Inžinierius

1191

1191

1202

1450

1259

Kiemsargis

800

800

833

850

821

 2011 metai

Pareigybės pavadinimas

2011 – I

2011 – II

2011 – III

2011 – IV

2011 vid.

Direktorius

4274

4689

4830

4597

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4590

4219

4230

3983

4256

Vyr. buhalteris

1952

1952

1952

2219

2019

Mokytojas ekspertas

3236

3236

3440

3182

3274

Mokytojas metodininkas

2640

2657

2705

2803

2701

Vyresnysis mokytojas

2303

2153

2116

2115

2172

Mokytojas

1318

1953

1933

1970

1959

Neatestuotas mokytojas

2389

906

796

0

965

Bibliotekininkas

1697

1647

1648

1647

1660

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1576

1576

1576

1892

1655

Raštvedė

949

949

949

949

949

Valytoja

800

800

800

837

809

Pastatų priežiūros darbininkas

800

800

800

800

800

Inžinierius

1191

1191

1190

1541

1278

Kiemsargis

800

800

800

963

841

 2010 metai

Pareigybės pavadinimas

2010 – I

2010 – II

2010 – III

2010 – IV

Direktorius

4540

4540

4866

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3509

3755

3722

4706

Vyr. buhalteris

1952

1952

1952

1952

Mokytojas ekspertas

3352

3352

3553

3193

Mokytojas metodininkas

2734

2711

2745

3198

Vyresnysis mokytojas

2252

2223

2152

2194

Mokytojas

1975

1907

1833

2521

Neatestuotas mokytojas

1090

1090

908

2205

Bibliotekininkas

1647

1647

1714

1697

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1376

1376

1376

1443

Raštvedė

949

949

949

949

Valytoja

800

800

800

800

Pastatų priežiūros darbininkas

800

800

800

800

Inžinierius

915

915

1085

1320

Kiemsargis

800

800

800

800

2008 – 09 metai

Pareigybės pavadinimas

2008

2009 – I

2009 – II

2009 – III

2009 – IV

Direktorius

5000

5522

5549

5296

4424

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3585

4360

4354

4221

3509

Vyr. buhalteris

2144

1975

2304

2268

2196

Mokytojas ekspertas

3183

4109

2645

4084

3474

Mokytojas metodininkas

2795

3479

3311

3128

2776

Vyresnysis mokytojas

3322

2544

3005

2916

2539

Mokytojas

1992

3018

3173

2510

2051

Neatestuotas mokytojas

542

559

951

1125

Bibliotekininkas

1891

1664

1664

1733

1830

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1699

2019

1700

1417

Raštvedė

1159

1075

1242

1238

1193

Valytoja

852

1000

1067

1010

847

Pastatų priežiūros darbininkas

545

487

500

500

400

Inžinierius

934

960

960

945

915

Kiemsargis

698

800

802

807

533