Metodinė veikla

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktuali informacija mokytojams, mokiniams ir jų tėvams

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos renginių planas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus programos, planai ir ataskaitos

Profesionaliai parengti instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybė instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti

Šilutės Vydūno gimnazijos metodinės grupės:

• Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Jolita Švagždienė)

• Menų, fizinio ugdymo ir technologijų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Asta Maigienė)

• Užsienio kalbų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Sigita Filičkina)

• Gamtos ir tiksliųjų mokslų (pirmininkė – mokytoja Agnė Rupeikienė)

• Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Lilija Zdanevičienė)