Mokinių taryba

Tamašauskaitė Viltė 3t (pirmininkė)

Balcerytė Laura 4k

Gailiūnaitė Ema  4g

Gruzdytė Skirmantė 4t

Pikelytė Augustina 4g

Vladičkaitė Goda 4g

Lidžius Ignas 3k

Stasytis Mindaugas 2g

Paulauskaitė Ineta 2e

Jonikaitytė Alina 3k

mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Regina Tamošauskienė