Mokinių taryba

Tamašauskaitė Viltė 2e (pirmininkė)

Papievis Vytenis  4k (sekretorius)

Arlauskas Lukas 4e

Balcerytė Laura 3k

Gailiūnaitė Ema  3g

Gedvila Lukas  4k

Gruzdytė Skirmantė 3t

Pikelytė Augustina 3g

Vladičkaitė Goda 3g

Lidžius Ignas 2s

Stasytis Mindaugas 1g

Paulauskaitė Ineta 1e

Jonikaitytė Alina 2k

mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Regina Tamošauskienė