Tėvų komitetas

2019-2020 m. m.

1e klasė (kuratorė Audronė Česnakevičienė)

Mindaugas Bernotas (pirmininkas)

Aušra Ivanovė (pavaduotoja)

Lina Stasinienė (pavaduotoja)

1g klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

Jurgita Paičienė (pirmininkė)

Asta Balodienė (pavaduotoja)

Rasa Vekterienė (pavaduotoja)

1k klasė (kuratorė Vida Vilčiauskienė)

Sonata Girdvainienė (pirmininkė)

Laima Kuturienė (pavaduotoja)

Laima Stonienė (pavaduotoja)

1s klasė (kuratorė Sandra Tamašauskienė)

Rokas Petrikas (pirmininkas)

Kristina Stonytė-Bidvienė (pavaduotoja)

Živilė Targonskienė (pavaduotoja)

2g klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

Genovaitė Mauricienė (pirmininkė)

Aušra Pielikienė (pavaduotoja)

Lina Linkė (pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Neringa Pilipauskienė)

Jolita Macko (pirmininkė)

Jurgita Skobienė (pavaduotoja)

Neringa Undraitienė (pavaduotoja)

2k klasė (kuratorė Renata Baliasi) 

Dangira Čiakienė (pirmininkė)

Aurelija Mockuvienė (pavaduotoja)

Jurgita Saikevičienė (pavaduotoja)

2s klasė (kuratorė Dainora Laukevičienė) 

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3r klasė (auklėtojas Saulius Zdanevičius)

(pirmininkė)

 pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3v klasė (auklėtojas Alicija Odinbergienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3h klasė (kuratorė Regina Tamošauskienė) 

Indrė Zybartaitė-Stakvilevičienė (pirmininkė)

Vygantas Stoškus (pavaduotojas)

Birutė Lileikienė (pavaduotoja)

4t klasė (auklėtoja Gražina Matulienė)

Gražvydas Raila (pirmininkas)

Nerija Ropienė (pavaduotoja)

Jūratė Šlažienė (pavaduotoja)

4k klasė (auklėtojas Linas Zdanevičius)

Daiva Sungailienė (pirmininkė)

Rita Juknienė (pavaduotoja)

Vaidas Kuzas (pavaduotojas)

4g klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

4s klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)