Tėvų komitetas

2019-2020 m. m.

1e klasė (kuratorė Audronė Česnakevičienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

1g klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

1k klasė (kuratorė Vida Vilčiauskienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

1s klasė (kuratorė Sandra Tamašauskienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

2g klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Neringa Pilipauskienė)

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

2k klasė (kuratorė Renata Baliasi) 

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

2s klasė (kuratorė Dainora Laukevičienė) 

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3r klasė (auklėtojas Saulius Zdanevičius)

(pirmininkė)

 pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3v klasė (auklėtojas Alicija Odinbergienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

3h klasė (kuratorė Regina Tamošauskienė) 

(pirmininkė)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

4t klasė (auklėtoja Gražina Matulienė)

Gražvydas Raila (pirmininkas)

Nerija Ropienė (pavaduotoja)

Jūratė Šlažienė (pavaduotoja)

4k klasė (auklėtojas Linas Zdanevičius)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

4g klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)

4s klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

(pirmininkas)

(pavaduotoja)

(pavaduotoja)