Tėvų komitetas

2017-2018 m. m.

1e klasė (auklėtojas Saulius Zdanevičius)

Livija Freitikienė (pirmininkė)

Loreta Butkutė (pavaduotoja)

Jurgita Varanavičienė (pavaduotoja)

1g klasė (auklėtojas Romualdas Junutis)

Vygantas Stoškus  (pirmininkas)

Indrė Zybartaitė Stakvilevičienė (pavaduotoja)

Sonata Šertvytienė (pavaduotoja)

1k klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

Asta Lukošiūnienė (pirmininkė)

Lijana Pažereckienė (pavaduotoja)

Saulina Ginčinaitienė (pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Gražina Matulienė)

Gražvydas Raila (pirmininkas)

Nerija Ropienė (pavaduotoja)

Jūratė Šlažienė (pavaduotoja)

2g klasė (auklėtojas Linas Zdanevičius)

Ilona Čižauskienė  (pirmininkė)

Emilis Mikužis (pavaduotojas)

Kazimieras Gudžiūnas (pavaduotojas)

2k klasė (auklėtoja Danutė Sirtautienė)

Vilma Ubartienė (pirmininkė)

Edita Budrikienė (pavaduotoja)

Silvija Rimkuvienė (pavaduotoja)

2s klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

Indrė Sliužinskaitė (pirmininkė)

Irma Balčiuvienė (pavaduotoja)

Sonata Lidžiuvienė (pavaduotoja)

3g klasė (kuratorė Vida Vilčiauskienė)

Simona Steponavičienė (pirmininkė)

Raimonda Baužienė (pavaduotoja)

Rasa Gylaitienė (pavaduotoja)

3s klasė (kuratorė Renata Baliasi) 

Eurika Kolpertienė (pirmininkė)

Audronė Rainienė (pavaduotoja)

Vilma Dėnienė (pavaduotoja)

3k klasė (kuratorė Alicija Odinbergienė)

Aida Vindžigelskienė (pirmininkė)

Aurelija Butkienė (pavaduotoja)

Laima Kuturienė (pavaduotoja)

3t klasė (kuratorė Audronė Česnakevičienė)

Jūratė Ovsianienė (pirmininkė)

Jolanta Vanagienė (pavaduotoja)

Danutė Vilniškienė (pavaduotoja)

4e klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

Rytis Kostiuška (pirmininkas)

Audronė Barauskienė (pavaduotoja)

Rasa Vekterienė (pavaduotoja)

Vaiva Pranauskienė (pavaduotoja)

4g klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

Jolanta Kutkienė (pirmininkė)

Saulius Bukantas (pavaduotojas)

4k klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

Birutė Martinkienė (pirmininkė)

Jurga Ramanauskienė (pavaduotoja)

Renata Jonušienė (pavaduotoja)

4s klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

Artūras Silius (pirmininkas)

Jurgita Šveikauskaitė  (pavaduotoja)