Tėvų komitetas

2016-2017 m. m.

1e klasė (auklėtoja Gražina Matulienė)

Gražvydas Raila (pirmininkas)

Nerija Ropienė (pavaduotoja)

Jūratė Šlažienė (pavaduotoja)

1g klasė (auklėtojas Linas Zdanevičius)

Ilona Čižauskienė  (pirmininkė)

Emilis Mikužis (pavaduotojas)

Kazimieras Gudžiūnas (pavaduotojas)

1k klasė (auklėtoja Danutė Sirtautienė)

Vilma Ubartienė (pirmininkė)

Dovilė Auškalnienė (pavaduotoja)

Edma Remeikienė (pavaduotoja)

1s klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

Indrė Sliužinskaitė (pirmininkė)

Irma Balčiuvienė (pavaduotoja)

Sonata Lidžiuvienė (pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Vida Vilčiauskienė)

Vilija Liatukienė (pirmininkė)

Aurelija Žūkienė (pavaduotoja)

Lina Tarozienė (pavaduotoja)

2g klasė (auklėtojas Romualdas Junutis)

Giedrė Volodskienė (pirmininkė)

Andra Petrošienė (pavaduotoja)

Artūras Raicevičius (pavaduotojas)

2k klasė (auklėtoja Lolita Kučinskienė)

Simona Steponavičienė (pirmininkė)

Audronė Rainienė (pavaduotoja)

Lina Urbonavičienė (pavaduotoja)

2s klasė (auklėtoja Audronė Česnakevičienė)

Romualdas Petrošius (pirmininkas)

Džiuljeta Kazlauskienė (pavaduotoja)

Aina Bačiulienė (pavaduotoja)

3e klasė (auklėtoja Vilma Zėčienė)

Rytis Kostiuška (pirmininkas)

Audronė Barauskienė (pavaduotoja)

Rasa Vekterienė (pavaduotoja)

Vaiva Pranauskienė (pavaduotoja)

3g klasė (auklėtoja Audronė Stasiulienė)

Jolanta Kutkienė (pirmininkė)

Saulius Bukantas (pavaduotojas)

3k klasė (auklėtoja Vilma Zėčienė)

Birutė Martinkienė (pirmininkė)

Jurga Ramanauskienė (pavaduotoja)

Renata Jonušienė (pavaduotoja)

3s klasė (auklėtoja Audronė Stasiulienė)

Artūras Silius (pirmininkas)

Šveikauskaitė Jurgita (pavaduotojas)

4e klasė (kuratorė Lilija Zdanevičienė)

Renata Balnienė (pirmininkė)

Rita Domeikienė (pavaduotoja)

Sonata Šlečkuvienė (pavaduotoja)

4g klasė (kuratorė Lilija Zdanevičienė)

Daiva Griciūnienė (pirmininkė)

Eligija Šreiberienė (pavaduotoja)

Stanislava Baltutienė (pavaduotoja)

4k klasė (kuratorius Saulius Zdanevičius)

Audrius Enzinas (pirmininkas)

Birutė Laužikienė (pavaduotoja)

Gražvydas Paužuolis (pavaduotojas)

4s klasė (kuratorius Saulius Zdanevičius)

Asta Balodienė (pirmininkė)

Aušra Statulevičienė (pavaduotoja)

Edita Bendžiuvienė (pavaduotoja)