Tėvų komitetas

2020-2021 m. m.

1e klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

Gintarė Sidaravičiūtė (pirmininkė)

Inga Mišeikytė (pavaduotoja)

Indrė Genutienė (pavaduotoja)

1g klasė (auklėtoja Virginija Kisielienė)

Laima Tekoriūtė (pirmininkė)

Žaneta Dulaitienė (pavaduotoja)

Mindaugas Metrikis (pavaduotojas)

1k klasė (auklėtoja Dainora Laukevičienė)

Daiva Žebelienė (pirmininkė)

Jolanta Deveikienė (pavaduotoja)

Jurgita Štakienė (pavaduotoja)

1s klasė (auklėtoja Neringa Pilipauskienė)

Marius Stonys (pirmininkas)

Žydronė Aleničevienė (pavaduotoja)

Aurelija Mišeikytė (pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Audronė Česnakevičienė)

Mindaugas Bernotas (pirmininkas)

Aušra Ivanovė (pavaduotoja)

Lina Stasinienė (pavaduotoja)

2g klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

Jurgita Paičienė (pirmininkė)

Asta Balodienė (pavaduotoja)

Rasa Vekterienė (pavaduotoja)

2k klasė (auklėtoja Vida Kimondrienė)

Sonata Girdvainienė (pirmininkė)

Laima Kuturienė (pavaduotoja)

Laima Stonienė (pavaduotoja)

2s klasė (auklėtoja Sandra Tamašauskienė)

Rokas Petrikas (pirmininkas)

Kristina Stonytė-Bidvienė (pavaduotoja)

Živilė Targonskienė (pavaduotoja)

3t klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

Aušra Statulevičienė (pirmininkė)

Jelena Strukčinskienė (pavaduotoja)

Violeta Gavėnienė (pavaduotoja)

3v klasė (kuratorius Linas Zdanevičius)

Ramunė Šmitienė (pirmininkė)

 Aurelija Venskienė (pavaduotoja)

Kristina Bilevičiūtė (pavaduotoja)

3g klasė (kuratorė Reda Klimanskienė)

Aurelija Žymančienė (pirmininkė)

Indra Sokolovienė (pavaduotoja)

Jurgita Žemaitaitienė (pavaduotoja)

3s klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

Renata Kurlinkienė (pirmininkė)

Indra Pranaitienė (pavaduotoja)

Ričardas Stančaitis (pavaduotojas)

4r klasė (kuratorius Saulius Zdanevičius)

Dalia Genčiuvienė (pirmininkė)

Saulina Jašinauskienė (pavaduotoja)

Kristina Kaziukonienė (pavaduotoja)

4v klasė (kuratorė Alicija Odinbergienė)

Nerija Ropienė (pirmininkė)

Saulius Miliauskas (pavaduotojas)

Rasa Martinkienė (pavaduotoja)

4h klasė (kuratorė Lina Linkė) 

Indrė Zybartaitė-Stakvilevičienė (pirmininkė)

Vygantas Stoškus (pavaduotojas)

Birutė Lileikienė (pavaduotoja)