Tėvų komitetas

2021-2022 m. m.

1e klasė (auklėtojas Darius Lomsargis)

Kristina Monkienė (pirmininkė)
Sonata Verbučinskė (pavaduotoja)
Vaida Šimelionienė (pavaduotoja)

1g klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

Gintarė Tamašauskė (pirmininkė)
Lina Lekštutienė (pavaduotoja)
Lijana Jagintavičienė (pavaduotoja)

1k klasė (auklėtoja Vida Kimondrienė)

Vilma Dedurkevičiūtė- Buckuvienė (pirmininkė)
Rima Šikšniuvienė (pavaduotoja)
Sabina Balčytytė Andrijaitienė (pavaduotoja)

1s klasė (auklėtoja Lilija Zdanevičienė)

Edgaras Padimanskas (pirmininkas)
Gailė Benkunskienė (pavaduotoja)
Jovita Šiaudvytienė (pavaduotoja)

2e klasė (auklėtoja Daliutė Montvydienė)

Renata Petrauskė (pirmininkė)
Inga Mišeikytė (pavaduotoja)
Indrė Genutienė (pavaduotoja)

2g klasė (auklėtoja Audronė Česnakevičienė)

Laima Tekoriutė (pirmininkė)
Žaneta Dulaitienė (pavaduotoja)
Gintarė Petrošienė (pavaduotoja)

2k klasė (auklėtoja Dainora Laukevičienė)

Daiva Žebelienė (pirmininkė)
Jurgita Štakienė (pavaduotoja)
Jolanta Deveikienė (pavaduotoja)

2s klasė (auklėtoja Neringa Pilipauskienė)

Eglė Jucienė (pirmininkė)
Raimonda Baužienė (pavaduotoja)
Daiva Žygaitienė (pavaduotoja)

3t klasė (auklėtoja Lina Linkė)

Asta Balodienė (pirmininkė)
Jurgita Paičienė (pavaduotoja)
Kristina Stonytė-Bidvienė (pavaduotoja)

3g klasė (auklėtoja Alicija Odinbergienė)

Rita Bendikienė (pirmininkė)
Antanas Mickus (pavaduotojas)
Lina Stanišauskienė (pavaduotoja)

3s klasė (auklėtoja Jolita Švagždienė)

Valdas Jonaitis (pirmininkas)
Daiva Zaniauskienė (pavaduotoja)
Laima Kuturienė (pavaduotoja)

3v klasė (auklėtoja Lina Linkė)

Jovita Lipkienė (pirmininkė)
Aušra Barbutkienė (pavaduotoja)
Irma Balčiuvienė (pavaduotoja)

4t klasė (kuratorė Vilma Zėčienė)

Aušra Statulevičienė (pirmininkė)
Jelena Strukčinskienė (pavaduotoja)
Violeta Gavėnienė (pavaduotoja)

4v klasė (kuratorius Linas Zdanevičius)

Kristina Bilevičiūtė (pirmininkė)
Aurelija Venskienė (pavaduotoja)
Daiva Balserienė (pavaduotoja)

4g klasė (kuratorė Reda Klimanskienė)

Aurelija Žymančienė (pirmininkė)
Indra Sokolovienė (pavaduotoja)
Inga Nikiforovienė (pavaduotoja)

4s klasė (kuratorė Audronė Stasiulienė)

Renata Kurlinkienė (pirmininkė)
Indra Pranaitienė (pavaduotoja)
Ričardas Stančaitis (pavaduotojas)