Gimnazijos ženklelis

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2011-06-28 įsakymu Nr. V1-6-83

 

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS ŽENKLELIO ĮSIGIJIMO NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gimnazijos ženklelis yra įstaigos įvaizdžio dalis.

2. Gimnazijos ženklelis yra mokinio uniformos dalis.

 II. ŽENKLELIO APRAŠAS

3. Forma: ženklelis apvalus, skersmuo – 20 mm.

4. Medžiaga: bronza.

5. Turinys: antikinė kolona – reljefinė; užrašas – įspaustas; raidžių dydis – 2 mm; fonas – tamsintas be emalės.

Įsegimas – ,,drugelis“.

 III. ŽENKLELIO ĮSIGIJIMO TVARKA

 6. Gimnazijos ženklelis dovanojamas:

 • pirmos klasės gimnazistams per krikštynas;
 • gimnazijos bendradarbiavimo projektų grupių vadovams;
 • mokiniams už garbingą gimnazijos vardo garsinimą Lietuvoje;
 • gimnazijos Garbės svečiams;
 • svečiams, pakviestiems į renginius;
 • gimnazijos rėmėjams;
 • naujiems gimnazijos mokytojams;
 • darbuotojams ypatingomis progomis;
 • gimnazijos tarybos tėvų atstovams.

7. Teikti paraiškas ženkleliui gali:

 • gimnazijos bendradarbiavimo projektų vadovai;
 • gimnazijos pirmų klasių auklėtojai;
 • dalykų mokytojai;
 • gimnazijos renginių organizatoriai.

8. Paraiškoje ženklelio teikimui turi būti nurodyti kandidato asmens duomenys, apdovanojimo priežastys. Už duomenų teisingumą atsako duomenų teikėjas. Klaidingas ar neišsamus prašymas gali būti nesvarstomas.

9. Paraiškas priima ir registruoja gimnazijos raštinės darbuotojas.

10. Gimnazijos ženklelis gali būti parduodamas:

 • gimnazijos mokiniams;
 • buvusiems gimnazijos mokiniams;
 • gimnazijos darbuotojams;
 • gimnazijos mokinių tėveliams.

 IV. ŽENKLELIO SAUGOJIMAS

11. Ženklelis saugojamas gimnazijos administracijos patalpose.

12. Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamas darbuotojas, atsakingas už ženklelio saugojimą, išdavimą ir apskaitą.

 

Informacija atnaujinta: 2023-12-01