Mokinio individualus ugdymosi planas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano II skyrius antrasis skirsnis

Gimnazijos siūlomų ugdymo krypčių ir studijų krypčių (studijų programų) dermė

Informacija atnaujinta: 2022-11-30