Misija, vizija

Misija

Šilutės Vydūno gimnazija – švietimo institucija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Gimnazijoje ugdomos dalykinės ir bendrosios mokinių kompetencijos, kuriama besimokanti organizacija, kurios nariai bendradarbiauja, dirba atsakingai ir profesionaliai.

Vizija

Šilutės Vydūno gimnazija – moderni švietimo institucija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Bendradarbiavimu grindžiama ugdymo(si) aplinka, bendruomenės narių atsakingumas ir profesionalumas ugdo atsakingus ir kūrybingus piliečius, aktyviai dalyvaujančius gimnazijos, miesto ir šalies gyvenime.