Atestacijos komisija

Marina Stirbienė (gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė)

Vida Vilčiauskienė (biologijos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė)

Daiva Kėrienė (matematikos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Vilma Zėčienė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Giedrė Milukienė (Šilutės raj. sav. administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė)