Atestacijos komisija

Marina Stirbienė (gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė)

Vida Kimondrienė (biologijos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė)

Daiva Kėrienė (matematikos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Vilma Zėčienė (lietuvrių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė)