Atestacijos komisija

Marina Stirbienė (gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė)

Kęstutis Šernius (kūno kultūros mokytojas metodininkas, komisijos sekretorius)

Renata Baliasi (anglų kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Audronė Česnakevičienė (biologijos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Giedrė Milukienė (Šilutės raj. sav. administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė)