Atestacijos komisija

Marina Stirbienė (gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė)

Vida Kimondrienė (biologijos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė)

Daiva Kėrienė (matematikos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Vilma Zėčienė (lietuvrių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Giedrė Milukienė (Šilutės raj. sav. administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė)