Tradicijos

 

TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS
 
 
 
 

Renginio data

Renginio pavadinimas

Vykdytojai

Rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė

Administracija, kuratoriai

Spalis

Mokytojų diena

4 gimnazijos klasės

Lapkritis

Gimnazistų krikštynos

2 gimnazijos klasės

Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas

Administracija

Gruodis

Gerumo akcija

Mokinių taryba

Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė

Metodinės grupės

Advento vakaras

Metodinės grupės

Kalėdų šventė

4 gimnazijos klasės

Sausis

Sausio 13-osios minėjimas

Mokinių taryba

Šokių vakaras

Metodinės grupės

Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas

Administracija

Vasaris

Valentino diena

Mokinių taryba

Šimtadienis

3 gimnazijos klasės

Užgavėnės

Metodinės grupės

Užsienio kalbų savaitė

Metodinės grupės

Kovas

Kovo 11-osios minėjimas

Mokinių taryba

Vydūno savaitė

Metodinės grupės

Balandis

Žemės diena

Metodinės grupės

Atvirų durų diena

Administracija, mokinių taryba

Gegužė

Paskutinis skambutis

3 gimnazijos klasės

Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas

Administracija

Birželis

Sporto šventė

Metodinės grupės

Mokinių projektinių darbų konferencija

Administracija, metodinės grupės

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas

Administracija, kuratoriai

Liepa

Brandos atestatų įteikimas

Administracija, kuratoriai

 
 

► Rugsėjo 1-osios šventė

Ši šventė daugeliui asocijuojasi su naujų darbų, idėjų pradžia. Pirmiausia visus pasveikina mokyklos direktorius, taria padrąsinamąjį žodį moksleiviams ir pristato naujus mokytojus. Nuotaiką praskaidrina mokyklos ansamblis, kiti sveikinimai. Po to susirinkusieji sugieda Lietuvos himną ir išsiskirsto po klases pakalbėti apie ateities planus.

 
 
► Gimnazistų krikštynos
 
 
Iš pradžių mokykloje buvo krikštijami dešimtokai. Nuo 1998 metų, kai mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, pradėta krikštyti pirmosios gimnazijos klasės moksleivius – devintokus. Patirta visko: ir džiaugsmo, ir ašarų… Būta krikštytojų, supainiojusių „šventą krikšto apeigą” su arabų pasakos „Ali-baba ir 40 plėšikų” inscenizacija. Vis dėlto tai įsimintiniausia devintokų šventė, todėl visi laukia iš „krikštatėvių” ir „krikštamočių” kažko įspūdingo ir originalaus. Džiugu, jei sulaukia…

 
 
 Mokytojų diena
 
Mokytojų diena mokykloje švenčiama išvakarėse, penktadienį. Mokytojai tampa mokiniais, sėdi pamokose, atlieka užduotis, rašo testus. Dvyliktokai ragauja mokytojų duonos: ruošiasi ir veda pamokas visoms klasėms. Pats solidžiausias abiturientas skiriamas direktoriumi su teise sėdėti tikrojo „boso” kėdėje. Tą dieną dirba ir naujutėliai direktoriaus pavaduotojai, veiklos netrūksta ir kitiems dvyliktokams. Po „sunkios” mokymosi dienos – iškilmės: sveikinimai, koncertai, staigmenos.
Abiturientų įspūdžiai po šios mielos šventės: „Mokytojo darbas tikrai sunkus. Aš įsivaizdavau, kad jie tik „atsėdi”, „atkala” viską iš vadovėlių, ir baigta. Manau, jog sunku sutramdyti kai kuriuos mokinius. Kaip mokytojams tai pavyksta?” „Visuomet maniau, kad mokytojų darbas nuostabus!!!”.

 
► Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė
 
Realistų savaitė gimnazijoje vyksta kasmet lapkričio – gruodžio mėnesiais. Jos metu pasigrumti fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, informatikos olimpiadose, konkursuose ir viktorinose gali visi, pasitikintys savimi, norintys išbandyti savo jėgas. Organizuojamos kalėdinių puokščių, meninės (techno) parodos.
 

 
 
 
► Advento vakaras
 
Tai Advento labdaros koncertas, kurio metu surinktos lėšos skiriamos Kalėdų vakaro finansavimui. Šventiškai ir skoningai papuošta aula, įspūdingos giesmės, poezija, klasikinė muzika, šokiai – visa tai sukuria jaukią aplinką, verčia susimąstyti, kiek pasaulyje yra gėrio ir grožio. Advento iniciatorė  Daiva Motiejūnienė tokiu būdu skatina moksleivių koncertinę veiklą. Jos žodžiais tariant, taip siekiama pažadinti dvasingumą.
 

 
 
 Kalėdų šventė
 
Šios dienos ypatingai pristatyti nereikia, ją švenčia visos mokyklos. Vydūno gimnazijoje tai paskutinis renginys, kurį ruošia abiturientai. Jie sugalvoja temą, kuria scenarijų, paskirsto užduotis visoms klasėms, skelbia Kalėdų vakaro taisykles. Taigi nuo dvyliktokų išmonės priklauso šventės nuotaika.
 

 
 
 
► Užsienio kalbų savaitė
 
Gimnazija turi gražią tradiciją – kasmet sausio mėnesį rengti užsienio kalbų savaitę. Kiekvieną dieną pristatoma viena iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų. Mokyklą papuošia šalis pristatantys plakatai; organizuojami konkursai,viktorinos, olimpiados; skamba užsienietiškos dainos; pristatomi vaidinimai. Savaitės pabaigoje apdovanojami geriausi kalbų mokovai. Toks renginys ne tik paįvairina rutiną, bet ir padeda įkyrėjusius mokslus paversti švente, kiekvienais metais nuspalvinta vis kitomis spalvomis.
 
 
 

 
► Šokių vakaras
  
Kasmet į šokių vakarą renkasi elegantiškai apsirengę gimnazistai. Tačiau salėje skamba ne diskotekų muzika. Choreografijos mokytoja Asta Maigienė šį vakarą žymi kaip įskaitą pusmečio pabaigoje. Privalomi įskaitos šokiai – valsas, fokstrotas, polka, samba, rumba, tango, džaivas, čia čia čia, kvikstepas…
Gimnazistų atsiliepimai: „Dauguma moksleivių mano, kad choreografijos pamokos reikalingos – negali žinoti, kada to gali prireikti. Kai kurie tvirtina, kad mokytis šokių, ir dar mokykloje, kvaila. Turbūt jie taip sako todėl, kad nedrįsta šokti, varžosi pradėti.”
 
 
 
► Šimtadienis
 
Šimtas dienų iki egzaminų pradžios – pats laikas žaismingai apie tai priminti abiturientams, įsitikinti, ar jie yra pasiruošę būsimiems išbandymams. Žinoma, ir palinkėti sėkmės. Daug gražių žodžių pasako vienuoliktokai.
 
 
 
Mokinių projektinių darbų konferencija

Dauguma gimnazijos moksleivių svajoja apie studijas ir ruošiasi joms. Gimnazistai renkasi projektinio darbo temą ir mokytojų vadovaujami dirba. Tradicinėje mokinių projektinių darbų konferencijoje mokiniai pristato atliktus darbus iš kalbų, menų, socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų. 
 
 
Vydūno savaitė
 
Kovo 22-oji – Vydūno gimtadienis. Gimnazijoje ši šventė pažymima tradiciniu (ir kaskart vis kitokiu) renginiu – Vydūno savaite. Kūryba popieriuje, kūryba sieloje, kūryba scenoje… Poezijos, dailės, choreografijos, teatro, muzikos kūrinių, etnografinės programos pristatymas paverčia šią savaitę triukšminga ir įsimintina. Išleidžiamas šventinis laikraščio „Alėja-3” numeris. Vydūno savaitės metu gimnaziją dažnai aplanko svečiai iš Klaipėdos universiteto, Palangos senosios gimnazijos, Vilniaus jėzuitų gimnazijos. Taip pat vienoje vietoje galima pamatyti visus gimnazijos asus, kurie premijuoti rajono, respublikos olimpiadose ir konkursuose. Savaitės paskutinis akcentas – minėtų gimnazistų kolektyvinė nuotrauka ir ekskursija Vydūno takais.  „Žmogus geriausiai auga, pats save augindamas”, – primena Vydūnas.
 
 
► Paskutinis skambutis
 
Dvyliktokus jis įpareigoja susikaupti baigiamiesiems egzaminams, nuo kurių rezultatų priklausys ilgo triūso įvertinimas bei galimybė tapti norimos aukštosios mokyklos studentais. Vyriausiųjų titulas iškilmingai perduodamas vienuoliktokams. Dešimtokai rengiasi pagrindinės mokyklos egzaminams. Kitiems moksleiviams iki atostogų lieka visai nedaug, ir jie tuo džiaugiasi.
 
  
► Brandos diena
 
Išlaikius brandos egzaminus rengiama iškilmingiausia  abiturientų šventė. Ji pradedama dvyliktokų nueito kelio ir gražių darbų gimnazijoje apžvalga. Apibendrinamos tolimesnių studijų ir profesinės veiklos vizijos. Tradiciškai įteikiami Brandos atestatai. Skamba padėkos žodžiai gimnazijos mokytojams. Po iškilmių vyksta abiturientų išleistuvių vakarėlis.