Tradicijos

TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS

Renginio data Renginys Atsakingi
Mėnuo Savaitė
Sausis

2

Sausio 13-osios minėjimas PIK‘as, klasių vadovai, mokinių taryba

2-3

Gamtos mokslų mėnuo

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė
Vasaris

3

Šimtadienis 3 gimnazijos klasės*

3

Vasario 16-osios minėjimas PIK‘as, klasių vadovai, mokinių taryba
Kovas

2

Kovo 11-osios minėjimas PIK‘as, klasių vadovai, mokinių taryba

3

Atvirų durų diena Mokinių taryba

4

Vydūno savaitė Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinė grupė, menų, technologijų, kūno kultūros metodinė grupė

1-4

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“

Socialinė pedagogė, klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

4

Žemės diena Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė
Balandis

4

Akcija „Darom“ Socialinė pedagogė, klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė
Gegužė

4

Paskutinis skambutis 3 gimnazijos klasės*
Birželis

1

Sporto ir turizmo šventė Fizinio lavinimo mokytojai, klasių vadovai

2

Gedulo ir vilties diena (birželio 14 d.) Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

4-5

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas Administracija, 1–2 kl. auklėtojai, 1 gimnazijos klasių mokiniai
Liepa

2

Brandos atestatų įteikimas Administracija, 4 klasių vadovai
Rugsėjis

1

Rugsėjo 1-osios šventė 4 gimnazijos klasės, 1–4 klasių vadovai

4

Užsienio kalbų savaitė

Europos kalbų diena

Užsienio kalbų metodinė grupė, lietuvių kalbos mokytojai, klasių vadovai
Spalis

1

Mokytojų diena 4 gimnazijos klasės, 4 klasių vadovai

3

Naujų atstovų į mokinių tarybą rinkimai Mokinių taryba
Lapkritis

3

Gimnazistų krikštynos 2 gimnazijos klasės, 2 klasių vadovai*
Gruodis

1

Kalėdinės akcijos Socialinė pedagogė, klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė, mokinių taryba

2-3

Gamtos mokslų mėnuo

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1-4

Advento renginiai Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinė grupė, menų, technologijų, kūno kultūros metodinė grupė

*- pasirinktas mokinių projektinis darbas

 

► Rugsėjo 1-osios šventė

Ši šventė daugeliui asocijuojasi su naujų darbų, idėjų pradžia. Pirmiausia visus pasveikina mokyklos direktorius, taria padrąsinamąjį žodį moksleiviams ir pristato naujus mokytojus. Nuotaiką praskaidrina mokyklos ansamblis, kiti sveikinimai. Po to susirinkusieji sugieda Lietuvos himną ir išsiskirsto po klases pakalbėti apie ateities planus.
 
 
 
► Gimnazistų krikštynos
 
 
Iš pradžių mokykloje buvo krikštijami dešimtokai. Nuo 1998 metų, kai mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, pradėta krikštyti pirmosios gimnazijos klasės moksleivius – devintokus. Patirta visko: ir džiaugsmo, ir ašarų… Būta krikštytojų, supainiojusių „šventą krikšto apeigą” su arabų pasakos „Ali-baba ir 40 plėšikų” inscenizacija. Vis dėlto tai įsimintiniausia devintokų šventė, todėl visi laukia iš „krikštatėvių” ir „krikštamočių” kažko įspūdingo ir originalaus. Džiugu, jei sulaukia…
 
 
 
 Mokytojų diena
 
Mokytojų diena mokykloje švenčiama išvakarėse, penktadienį. Mokytojai tampa mokiniais, sėdi pamokose, atlieka užduotis, rašo testus. Dvyliktokai ragauja mokytojų duonos: ruošiasi ir veda pamokas visoms klasėms. Pats solidžiausias abiturientas skiriamas direktoriumi su teise sėdėti tikrojo „boso” kėdėje. Tą dieną dirba ir naujutėliai direktoriaus pavaduotojai, veiklos netrūksta ir kitiems dvyliktokams. Po „sunkios” mokymosi dienos – iškilmės: sveikinimai, koncertai, staigmenos.
Abiturientų įspūdžiai po šios mielos šventės: „Mokytojo darbas tikrai sunkus. Aš įsivaizdavau, kad jie tik „atsėdi”, „atkala” viską iš vadovėlių, ir baigta. Manau, jog sunku sutramdyti kai kuriuos mokinius. Kaip mokytojams tai pavyksta?” „Visuomet maniau, kad mokytojų darbas nuostabus!!!”.
 
 
► Gamtos ir tiksliųjų mokslų mėnuo
 
Realistų mėnuo gimnazijoje vyksta kasmet lapkričio – gruodžio mėnesiais. Jos metu pasigrumti fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, informatikos olimpiadose, konkursuose ir viktorinose gali visi, pasitikintys savimi, norintys išbandyti savo jėgas. Organizuojamos kalėdinių puokščių, meninės (techno) parodos.
 
 
 
 
 
► Advento vakaras
 
Tai Advento labdaros koncertas, kurio metu surinktos lėšos skiriamos Kalėdų vakaro finansavimui. Šventiškai ir skoningai papuošta aula, įspūdingos giesmės, poezija, klasikinė muzika, šokiai – visa tai sukuria jaukią aplinką, verčia susimąstyti, kiek pasaulyje yra gėrio ir grožio. Advento iniciatoriai tokiu būdu skatina moksleivių koncertinę veiklą. Jos žodžiais tariant, taip siekiama pažadinti dvasingumą.
 
 
 
 
 
► Užsienio kalbų savaitė
 
Gimnazija turi gražią tradiciją – kasmet sausio mėnesį rengti užsienio kalbų savaitę. Kiekvieną dieną pristatoma viena iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų. Mokyklą papuošia šalis pristatantys plakatai; organizuojami konkursai,viktorinos, olimpiados; skamba užsienietiškos dainos; pristatomi vaidinimai. Savaitės pabaigoje apdovanojami geriausi kalbų mokovai. Toks renginys ne tik paįvairina rutiną, bet ir padeda įkyrėjusius mokslus paversti švente, kiekvienais metais nuspalvinta vis kitomis spalvomis.
 
 
 
 
 
► Šokių vakaras
  
Kasmet į šokių vakarą renkasi elegantiškai apsirengę gimnazistai. Tačiau salėje skamba ne diskotekų muzika. Choreografijos mokytoja Asta Maigienė šį vakarą žymi kaip įskaitą pusmečio pabaigoje. Privalomi įskaitos šokiai – valsas, fokstrotas, polka, samba, rumba, tango, džaivas, čia čia čia, kvikstepas…
Gimnazistų atsiliepimai: „Dauguma moksleivių mano, kad choreografijos pamokos reikalingos – negali žinoti, kada to gali prireikti. Kai kurie tvirtina, kad mokytis šokių, ir dar mokykloje, kvaila. Turbūt jie taip sako todėl, kad nedrįsta šokti, varžosi pradėti.”
 
 
 
► Šimtadienis
 
Šimtas dienų iki egzaminų pradžios – pats laikas žaismingai apie tai priminti abiturientams, įsitikinti, ar jie yra pasiruošę būsimiems išbandymams. Žinoma, ir palinkėti sėkmės. Daug gražių žodžių pasako vienuoliktokai.
 
 
 
Mokinių projektinių darbų konferencija

Dauguma gimnazijos moksleivių svajoja apie studijas ir ruošiasi joms. Gimnazistai renkasi projektinio darbo temą ir mokytojų vadovaujami dirba. Pasirinktoje mokinių projektinių darbų konferencijoje mokiniai pristato atliktus darbus iš kalbų, menų, socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų. 
 
 
Vydūno savaitė
 
Kovo 22-oji – Vydūno gimtadienis. Gimnazijoje ši šventė pažymima tradiciniu (ir kaskart vis kitokiu) renginiu – Vydūno savaite. Kūryba popieriuje, kūryba sieloje, kūryba scenoje… Poezijos, dailės, choreografijos, teatro, muzikos kūrinių, etnografinės programos pristatymas paverčia šią savaitę triukšminga ir įsimintina. Išleidžiamas šventinis laikraščio „Alėja-3” numeris. Vydūno savaitės metu gimnaziją dažnai aplanko svečiai iš Klaipėdos universiteto, Palangos senosios gimnazijos, Vilniaus jėzuitų gimnazijos. Taip pat vienoje vietoje galima pamatyti visus gimnazijos asus, kurie premijuoti rajono, respublikos olimpiadose ir konkursuose. Savaitės paskutinis akcentas – minėtų gimnazistų kolektyvinė nuotrauka ir ekskursija Vydūno takais.  „Žmogus geriausiai auga, pats save augindamas”, – primena Vydūnas.
 
 
► Paskutinis skambutis
 
Dvyliktokus jis įpareigoja susikaupti baigiamiesiems egzaminams, nuo kurių rezultatų priklausys ilgo triūso įvertinimas bei galimybė tapti norimos aukštosios mokyklos studentais. Vyriausiųjų titulas iškilmingai perduodamas vienuoliktokams. Dešimtokai rengiasi pagrindinės mokyklos egzaminams. Kitiems moksleiviams iki atostogų lieka visai nedaug, ir jie tuo džiaugiasi.
 
  
► Brandos diena
 
Išlaikius brandos egzaminus rengiama iškilmingiausia  abiturientų šventė. Ji pradedama dvyliktokų nueito kelio ir gražių darbų gimnazijoje apžvalga. Apibendrinamos tolimesnių studijų ir profesinės veiklos vizijos. Tradiciškai įteikiami Brandos atestatai. Skamba padėkos žodžiai gimnazijos mokytojams. Po iškilmių vyksta abiturientų išleistuvių vakarėlis.