Vaiko gerovės komisija

Vytautas Žemaitaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas

Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė, sekretorė

Daiva Kėrienė, matematikos mokytoja, narė

Kęstutis Mockus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys

Alicija Odinbergienė, geografijos mokytoja, narė

Loreta Romanovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė

Zinaida Vostrikova, rusų kalbos mokytoja, narė