Vaiko gerovės komisija

Kęstutis Mockus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas

Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė, sekretorė

Daiva Kėrienė, matematikos mokytoja, narė

Kristina Monkienė, psichologė

Alicija Odinbergienė, geografijos mokytoja, narė

Loreta Romanovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė

Marina Stirbienė, direktorė, narė

Zinaida Vostrikova, rusų kalbos mokytoja, narė