Vaiko gerovės komisija

Vytautas Žemaitaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas

Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė, narė

Romualdas Junutis, mokytojas, narys

Kęstutis Mockus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys

Loreta Romanovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė