Klasių auklėtojai ir kuratoriai

1e  Daliutė Montvydienė

1g  Virginija Kisielienė

1k  Dainora Laukevičienė

1s   Neringa Pilipauskienė

2e   Audronė Česnakevičienė

2g   Lilija Zdanevičienė

2k   Vida Kimondrienė

2s   Sandra Tamašauskienė

3t   Vilma Zėčienė

3g   Reda Klimanskienė

3v   Linas Zdanevičius

3s    Audronė Stasiulienė  

4r    Saulius Zdanevičius

4v   Alicija Odinbergienė

4h   Lina Linkė