Klasių auklėtojai ir kuratoriai

1e  Jūratė Gusevienė

1g  Lilija Zdanevičienė

1k  Vida Kimondrienė

1s  Lilija Zdanevičienė

2g  Audronė Česnakevičienė

2k  Dainora Laukevičienė

2s   Neringa Pilipauskienė

2e  Daliutė Montvydienė

3t   Lina Linkė

3g  Alicija Odinbergienė

3v  Lina Linkė

3s  Jolita Švagždienė  

4t   Vilma Zėčienė

4g   Reda Klimanskienė

4v   Linas Zdanevičius

4s    Audronė Stasiulienė