Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

2.

Rita Barkauskienė

informacinės technologijos mokytoja metodininkė

3.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

4.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

5.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

6.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

7.

Jurgita Dargužienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

8.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

9.

Rasa Golubovskienė 

muzika

mokytoja

10.

Ramūnas Grikšas

Ekonomika/geografija

mokytojas

11.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

12.

Renata Kančauskienė

anglų k.

mokytoja metodininkė

13.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

14.

Jovita Ona Kiaupienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

15.

Vida Kimondrienė

biologija  mokytoja metodininkė

16.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

17.

Dainora Laukevičienė

chemija/technologijos

mokytoja metodininkė/vyresnioji mokytoja

18.

Lina Linkė

šokis

mokytoja metodininkė

19.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

20.

Romualda Malinauskienė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

21.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

22.

Žydrūnas Mickeliūnas geografija mokytojas

23.

Kęstutis Mockus

etika/psichologinė etika

mokytojas metodininkas

24.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

25.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

26.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

27.

Giliara Peteraitienė

matematika

mokytoja metodininkė

28.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja

29.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

30.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

31.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

32.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

33.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

34.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

35.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

36.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja ekspertė

37.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

38.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

39.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

40.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

41.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba ir literatūra/teatras

mokytoja metodininkė

Informacija atnaujinta: 2023-01-13