Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Daiva Abišalienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

2.

Renata Baliasi

anglų kalba mokytoja metodininkė

3.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

4.

Asta Bendikienė informacinės technologijos/matematika mokytoja metodininkė

5.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

6.

Edmundas Čiuželis

matematika

mokytojas metodininkas

7.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

8.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

9.

Jonas Jaunius

fizika

mokytojas

10.

Alina Judžentienė

technologijos

mokytoja metodininkė

11.

Romualdas Junutis

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

12.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

13.

Virginija Kisielienė

vokiečių kalba/ekonomika

mokytoja metodininkė

14.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

15.

Dainora Laukevičienė

chemija

mokytoja metodininkė

16.

Marytė Lukošaitienė

geografija

mokytoja metodininkė

17.

Asta Maigienė

choreografija/kūno kultūra

mokytoja metodininkė

18.

Gražina Matulienė

muzika

mokytoja metodininkė

19.

Kęstutis Mockus

etika

mokytojas metodininkas

20.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

21.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

22.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

23.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

24.

Danutė Sirtautienė

fizika

mokytoja metodininkė

25.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas

mokytoja metodininkė

26.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

27.

Kęstutis Šernius

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

28.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

29.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

30.

Vida Vilčiauskienė

biologija

mokytoja metodininkė

31.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

32.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

33.

Linas Zdanevičius

etika ir pilietinis ugdymas/katalikų tikyba

mokytojas metodininkas/ vyresnysis mokytojas

34.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

35.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė

36.

Vytautas Žemaitaitis

technologijos/braižyba/žmogaus sauga

mokytojas metodininkas