Mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Daiva Abišalienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

2.

Renata Baliasi

anglų kalba mokytoja metodininkė

3.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

4.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

5.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

6.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

7.

Edmundas Čiuželis

matematika

mokytojas metodininkas

8.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

9.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

10.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

11.

Vidas Jaunius

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

12.

Alina Judžentienė

technologijos

mokytoja metodininkė

13.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

14.

Virginija Kisielienė

vokiečių kalba/ekonomika

mokytoja metodininkė

15.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

16.

Dainora Laukevičienė

chemija

mokytoja metodininkė

17.

Lina Linkė

šokis

vyresnioji mokytoja

18.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

19.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

20.

Kęstutis Mockus

psichologinė etika

mokytojas metodininkas

21.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

22.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

23.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

24.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

25.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja 

26.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

27.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

28.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

29.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

30.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

31.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

32.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

33.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

34.

Vida Vilčiauskienė

biologija

mokytoja metodininkė

35.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

36.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

37.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

38.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

39.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė