Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Daiva Abišalienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

2.

Laimutė Avižinienė

chemija

mokytoja metodininkė

3.

Renata Baliasi

anglų kalba

mokytoja metodininkė

4.

Tatjana Balvočienė

informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

5.

Virginija Bartkuvienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

6.

Asta Bendikienė

informacinės technologijos/matematika

mokytoja metodininkė

7.

Audronė Česnakevičienė

biologija

mokytoja metodininkė

8.

Edmundas Čiuželis

matematika

mokytojas metodininkas

9.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

10.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

11.

Jonas Jaunius

fizika

mokytojas

12.

Alina Judžentienė

technologijos

mokytoja metodininkė

13.

Romualdas Junutis

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

14.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

15.

Virginija Kisielienė

vokiečių kalba/ekonomika

mokytoja metodininkė

16.

Lolita Kučinskienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

17.

Dainora Laukevičienė

chemija

mokytoja metodininkė

18.

Marytė Lukošaitienė

geografija

mokytoja metodininkė

19.

Asta Maigienė

choreografija/kūno kultūra

mokytoja metodininkė

20.

Gražina Matulienė

muzika

mokytoja metodininkė

21.

Kęstutis Mockus

etika

mokytojas metodininkas

22.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

23.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja

24.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

25.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

26.

Danutė Sirtautienė

fizika

mokytoja metodininkė

27.

Audronė Stasiulienė

dailė/fotografija

mokytoja metodininkė

28.

Marina Stirbienė

rusų kalba/lotynų kalba

mokytoja metodininkė

29.

Kęstutis Šernius

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

30.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

31.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

32.

Vida Vilčiauskienė

biologija

mokytoja metodininkė

33.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

34.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

35.

Linas Zdanevičius

etika ir pilietinis ugdymas/katalikų tikyba

mokytojas metodininkas/ vyresnysis mokytojas

36.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

37.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė

38.

Vytautas Žemaitaitis

technologijos/braižyba/žmogaus sauga

mokytojas metodininkas