Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Renata Baliasi

anglų kalba mokytoja metodininkė

2.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

3.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

4.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

5.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

6.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

7.

Jurgita Dargužienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

8.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

9.

Rasa Golubovskienė 

muzika

mokytoja

10.

Ramūnas Grikšas

Ekonomika/geografija

mokytojas

11.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

12.

Vidas Jaunius

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

13.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

14

Vida Kimondrienė

biologija  mokytoja metodininkė

15.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

16.

Dainora Laukevičienė

chemija/technologijos

mokytoja metodininkė/vyresnioji mokytoja

17.

Lina Linkė

šokis

vyresnioji mokytoja

18.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

19.

Romualda Malinauskienė

vokiečių kalba

vyresnioji mokytoja

20.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

21.

Kęstutis Mockus

psichologinė etika

mokytojas metodininkas

22.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

23.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

24.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

25.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

26.

Giliara Peteraitienė

matematika

mokytoja metodininkė

27.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja

28.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

29.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

30.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

31.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

32.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

33.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

34.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

35.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

36.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

37.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

38.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

39.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

40.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė