Mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Daiva Abišalienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

2.

Renata Baliasi

anglų kalba mokytoja metodininkė

3.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

4.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

5.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

6.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

7.

Edmundas Čiuželis

matematika

mokytojas metodininkas

8.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

9.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

10.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

11.

Vidas Jaunius

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

12.

Alina Judžentienė

technologijos

mokytoja metodininkė

13.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

14.

Vida Kimondrienė

biologija  mokytoja metodininkė

15.

Virginija Kisielienė

vokiečių kalba/ekonomika

mokytoja metodininkė

16.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

17.

Dainora Laukevičienė

chemija

mokytoja metodininkė

18.

Lina Linkė

šokis

vyresnioji mokytoja

19.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

20.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

21.

Kęstutis Mockus

psichologinė etika

mokytojas metodininkas

22.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

23.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

24.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

25.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

26.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja 

27.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

28.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

29.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

30.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

31.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

32.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

33.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

34.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

35.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

36.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

37.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

38.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

39.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė