Mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Renata Baliasi

anglų kalba mokytoja metodininkė

2.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

3.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

4.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

5.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

6.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

7.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

8.

Ramūnas Grikšas

Ekonomika/geografija

mokytojas

9.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

10.

Vidas Jaunius

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

11.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

12.

Vida Kimondrienė

biologija  mokytoja metodininkė

13.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

14.

Dainora Laukevičienė

chemija/technologijos

mokytoja metodininkė/vyresnioji mokytoja

15.

Lina Linkė

šokis

vyresnioji mokytoja

16.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

17.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

18.

Kęstutis Mockus

psichologinė etika

mokytojas metodininkas

19.

Romualda Malinauskienė

vokiečių kalba

vyresnioji mokytoja

20.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

21.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

22.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

23.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

24.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja 

25.

Agnė Rupeikienė

chemija

mokytoja

26.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

27.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

28.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

29.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

30.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

31.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

32.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

33.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

34.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

35.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

36.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

37.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba/teatras

mokytoja metodininkė