Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Tatjana Balvočienė informacinės technologijos mokytoja ekspertė

2.

Rita Barkauskienė

informacinės technologijos mokytoja metodininkė

3.

Živilė Bartkienė prancūzų kalba mokytoja

4.

Asta Bendikienė matematika mokytoja metodininkė

5.

Audronė Česnakevičienė biologija mokytoja metodininkė

6.

Olga Dapševičienė

matematika

mokytoja metodininkė

7.

Jurgita Dargužienė

anglų kalba

mokytoja metodininkė

8.

Sigita Filičkina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

9.

Ramūnas Grikšas

 Ekonomika/geografija/etika  mokytojas metodininkas

10.

Saulina Grinčinaitienė

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

11.

Jonas Jaunius

fizika

vyresnysis mokytojas

12.

Renata Kančauskienė

anglų k.

mokytoja metodininkė

13.

Daiva Kėrienė

matematika

mokytoja metodininkė

14.

Vida Kimondrienė

biologija  mokytoja metodininkė

15.

Reda Klimanskienė

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

16.

Dainora Laukevičienė

chemija/technologijos

mokytoja metodininkė/vyresnioji mokytoja

17.

Lina Linkė

šokis

mokytoja metodininkė

20.

Asta Maigienė

šokis mokytoja metodininkė

21.

Romualda Malinauskienė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

22.

Gražina Matulienė muzika mokytoja metodininkė

23.

Žydrūnas Mickeliūnas geografija mokytojas

24.

Kristina Monkienė

psichologija

psichologė

25.

Daliutė Montvydienė

dailė

mokytoja metodininkė

26.

Alicija Odinbergienė

geografija

mokytoja metodininkė

27.

Laimutė Pakalniškienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

28.

Aleksandras Pancerovas

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

29.

Giliara Peteraitienė

matematika

mokytoja metodininkė

30.

Neringa Pilipauskienė

informacinės technologijos/fizika

vyresnioji mokytoja

31.

Agnė Rupeikienė

chemija

vyresnioji mokytoja

32.

Audronė Stasiulienė

technologijos/dailė/fotografija/kinas/braižyba

mokytoja metodininkė

33.

Marina Stirbienė

lotynų kalba

mokytoja metodininkė

34.

Kęstutis Šernius

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

35.

Jolita Švagždienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

36.

Sandra Tamašauskienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja metodininkė

37.

Regina Tamošauskienė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

38.

Daiva Trijonienė

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja ekspertė

39.

Zinaida Vostrikova

rusų kalba

mokytoja metodininkė

40.

Lilija Zdanevičienė

istorija

mokytoja metodininkė

41.

Linas Zdanevičius

dorinis ugdymas/pilietinis ugdymas/filosofinė etika

katalikų tikyba

mokytojas metodininkas

vyresnysis mokytojas

42.

Saulius Zdanevičius

istorija

mokytojas metodininkas

43.

Vilma Zėčienė

lietuvių kalba ir literatūra/teatras

mokytoja metodininkė

Informacija atnaujinta: 2023-11-29