Metodinės grupės

Humanitarinių ir socialinių mokslų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Laimutė Pakalniškienė)

Meno, kūno kultūros ir technologijų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Audronė Stasiulienė)

Užsienio kalbų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Sigita Filičkina)

Gamtos ir tiksliųjų mokslų (pirmininkė – mokytoja Agnė Rupeikienė)

Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų (pirmininkė – mokytoja metodininkė Lilija Zdanevičienė)