Gimnazijos įsivertinimo grupė

Kęstutis Mockus – koordinatorius

Daiva Abišalienė

Asta Maigienė

Daliutė Montvydienė

Jolita Švagždienė