Gimnazijos įsivertinimo grupė

Kęstutis Mockus – koordinatorius

Daiva Abišalienė

Jūratė Gusevienė

Danutė Sirtautienė

Linas Zdanevičius