Gimnazijos įsivertinimo grupė

Kęstutis Mockus – koordinatorius

Daiva Abišalienė

Jūratė Gusevienė

Daliutė Montvydienė

Alicija Odinbergienė

Danutė Sirtautienė

Linas Zdanevičius