Ugdymo proceso organizavimo trukmė

2018-2019 m. m.

I (9), II (10) ir III (11) gimnazijos klasėse:

IV (12) gimnazijos klasėse:

 Mokslo metų trukmė

185 ugdymo diena

165 ugdymo diena

I pusmetis

nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 18 d.

nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 18 d.

 

17 savaičių

17 savaičių

II pusmetis

nuo sausio 21 d. iki birželio 19 d.

nuo sausio 21 d. iki gegužės 23 d.

 

19 savaičių

16 savaičių

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano I skirsnis