Ugdymo proceso organizavimo trukmė

2020-2021 m. m.

I (9), II (10) ir III (11) gimnazijos klasėse:

IV (12) gimnazijos klasėse:

 Mokslo metų trukmė

185 ugdymo diena

163 ugdymo diena

I pusmetis

nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 15 d.

17 savaičių

nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 15 d.

17 savaičių

II pusmetis

nuo sausio 18 d. iki birželio 23 d.

20 savaičių

nuo sausio 18 d. iki gegužės 24 d.

16 savaičių

Šilutės Vydūno gimnazijos 2019-2021 m. m. ugdymo plano II skyrius pirmasis skirsnis