Gimnazijos įsivertinimo tirtos sritys

2022-2023 m. m.

1. Rezultatai.
1.1. Asmenybės branda.
1.1.1. Asmenybės tapsmas.

2. Ugdymasis ir mokinių patirtys.
2.1. Ugdymosi planavimas.
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.

2021-2022 m. m.

1. Rezultatai.
1.2. Pasiekimai ir pažanga.
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga.

2. Ugdymasis ir mokinių patirtys.
2.1. Ugdymosi planavimas.
2.1.1. Ugdymosi tikslai.
2.4.1. Vertinimas ugdant.

4. Lyderystė ir vadyba.
4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis
4.2.1. Veikimas kartu.
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais.

2020-2021 m. m.

2. Ugdymasis ir mokinių patirtys
2.2. Vadovavimas mokymuisi
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
2.2.2. Ugdymosi organizavimas
3. Ugdymosi aplinkos
3.2. Mokymasis be sienų
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.

2019-2020 m. m.

4. Lyderystė ir vadyba
4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas
4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
4.3. Asmeninis meistriškumas
4.3.1. Kompetencija
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

2018-2019 m. m.

1. Rezultatai
1.2. Pasiekimai ir pažanga
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga
2. Ugdymasis ir mokinių patirtys
2.1. Ugdymosi planavimas
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius
3. Ugdymosi aplinkos
3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka
3.1.1. Įranga ir priemonės

2017-2018 m. m.

1. Rezultatai
1.2. Pasiekimai ir pažanga
1.2.2 Mokinio pasiekimai ir pažanga
2. Ugdymasis ir mokinių patirtys
2.4. Vertinimas ugdant
2.4.2 Mokinių įsivertinimas

2016-2017 m. m.

1. Rezultatai
1.2. Pasiekimai ir pažanga
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga
4. Lyderystė ir vadyba
4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis
4.2.1. Veikimas kartu

2015-2016 m. m.

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija
2.4.1. Mokymosi motyvacija
2.4.2. Mokėjimas mokytis
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

2014-2015 m. m.

1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas
4.3.1. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas
5.4.1. Personalo komplektavimas

2013-2014 m. m.

1.1.4. Bendruomenės santykiai
5.3.1. Valdymo demokratiškumas
5.3.2. Lyderystė mokykloje

2012-2013 m. m.

2.1.5. Neformalusis ugdymas
4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

2011-2012 m. m.

2.3.4. Išmokimo stebėjimas
2.3.5. Namų darbai

2010-2011 m. m.

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas
2.6.3. Vertinimas kaip informavimas
4.4.3. Profesinis švietimas

2009-2010 m. m.

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas
1.1.6. Klasių mikroklimatas
2.1.1. Ugdymo programos
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija
5.5.2. Turto vadyba (sukonkretintas rodiklis „Informacinių technologijų išteklių valdymas Šilutės Vydūno gimnazijoje“)

Informacija atnaujinta: 2023-10-02