Vertybės

Atsakingumas – kiekvienam bendruomenės nariui žinomų ir suvokiamų tvarkų, susitarimų, įsipareigojimų nepriekaištingas vykdymas.

Bendradarbiavimas – visų bendruomenės narių veikimas kartu, planuojant veiklas, derinant interesus, padedant vieni kitiems, dalijantis atsakomybe ir taip siekiant bendrų gimnazijos tikslų.

Profesionalumas – pozityvi nuostata į nuolatinį asmeninį ir dalykinį tobulėjimą, gebant atpažinti ir spręsti įvairias iškilusias problemas, kokybiškai atlikti pareigas, valdyti situaciją ir gebėti priimti konstruktyvią kritiką.

Informacija atnaujinta: 2023-12-01