Vaiko gerovės komisija

Marina Stirbienė, direktorė, pirmininkė

Asta Bendikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė

Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė, sekretorė

Daiva Kėrienė, matematikos mokytoja, narė

Kristina Monkienė, psichologė, narė

Loreta Romanovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė

Zinaida Vostrikova, rusų kalbos mokytoja, narė

Informacija atnaujinta: 2023-12-01