Ugdymas karjerai

Koordinatorė  – Audronė Stasiulienė

Ugdymo karjerai veiklų planas 2023-2024 m. m.

Darbo pobūdis ir laikas:

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.ltwww.lamabpo.ltwww.egzaminai.lt, ir kt.).

Pastaba. Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Kontaktai: Audronės Stasiulienės el. paštas: audrone.stasiuliene@vydunas,lt , tel. nr. 867611498.

NAUDINGA INFORMACIJA

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt 

2. Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) svetainėje: www.aikos.smm.lt

3. Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti svetainėje:  www.egzaminai.lt

4. Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt 

5. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinė svetainė: www.smsm.lt 

6. Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos svetainė: www.mukis.lt

7. Informacija apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrą, teikiamas paslaugas rasite Lietuvos Užimtumo tarnybos svetainėje: www.ldb.lt/jaunimui

8. Informacija apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt

 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2011 m.).

Mano vaikas renkasi karjeros kelią  (leidinys parengtas Švietimo mainų paramos fondo specialistų 2012 m.).

STUDIJOS:
www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)
www.kurstudijuoti.lt (Straipsniai ir naudingi patarimai)
www.stojimai.lt
www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos, stojamojo balo skaičiuoklė)

MOKINIO KNYGA, TESTAI:

www.mukis.lt (Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)
www.darborinka.lt (Interesų profilis; Diferencinis diagnostinis klausimynas; Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; Sėkmės poreikio įvertinimo skalė; Darbo paieškos aktyvumo klausimynas)
www.profesijupasaulis.lt (Interesų klausimynas; Gebėjimų klausimynas)
www.kastu.lt (Profesinio orientavimo testai)
www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2023-11-30