Tolesnė abiturientų veikla

2022 – 2023 m. m.

92 abiturientai (100 %) įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 54 (58,70 %) mokiniai:

Kauno technologijos universitetas – 11

Lietuvos sporto universitetas – 1

Klaipėdos universitetas – 1

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 4

Mykolo Romerio universitetas – 3

Vilniaus dailės akademija – 5

Vilniaus universitetas – 14

Vytauto Didžiojo universitetas – 9

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 4

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – 1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – 1

Kolegijose studijuoja 18 (19,57 %) mokinių:

Kauno kolegija – 5

Kauno technikos kolegija – 2

Klaipėdos valstybinė kolegija – 8

Lietuvos verslo kolegija – 1

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 2

Profesinėse mokyklose mokosi 4 (4,35 %) mokiniai:

Šilutės profesinio mokymo centras – 1

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras – 1

Lietuvos policijos mokykla – 1

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 1

Lietuvos kariuomenėje tarnauja 5 (5,43 %) mokiniai.

Nesimoko, dirba, išvykę dirbti į užsienį yra 11 (11,96 %) mokinių.

2020 – 2021 m. m.

81 abiturientas (100 %) įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 37 (45,68 %) mokiniai:

ISM universitetas – 4

Kauno technologijos universitetas – 6

Klaipėdos universitetas – 2

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 7

Lietuvos sporto universitetas – 1

Mykolo Romerio universitetas – 1

Vytauto Didžiojo universitetas – 3

Vilniaus Gedimimo technikos universitetas – 2

Vilniaus universitetas – 10

Lankasterio universitetas (Didžioji Britanija) – 1

Kolegijose studijuoja 18 (22,22 %) mokiniai:

Klaipėdos valstybinė kolegija – 3

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 1

Kauno kolegija – 4

Kauno technikos kolegija – 3

Vilniaus verslo kolegija – 1

Vilniaus technikos ir dizaino kolegija – 2

Vilniaus Kolegija – 4

Profesinėse mokyklose mokosi 2 (2,47 %) mokiniai:

Kauno informacinių technologijų mokykla – 1

Šilutės profesinio mokymo centras – 1

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 3 (3,70 %) mokiniai.

Nesimoko, dirba, išvykę dirbti į užsienį yra 21 (25,93 %) mokinių.

2019 – 2020 m. m.

97 abiturientų (100 %) įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 44 (45,36 %) mokiniai:

Kauno technologijos universitetas – 3

Klaipėdos universitetas  – 5

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 2

Vytauto Didžiojo universitetas – 4

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  – 5

Vilniaus universitetas – 15

Vilniaus dailės akademija – 1

Mykolo Romerio universitetas – 1

ISM universitetas – 2

Lietuvos sporto universitetas – 2

Ruskin University (Didžioji Britanija) – 1

Falmouth University (Didžioji Britanija) – 1

KEA University (Danija) – 1

VIA University kollege (Danija) – 1

Kolegijose studijuoja 21 (21,65 %) mokiniai:

Kauno kolegija – 1

Socialinių mokslų kolegija – 5

Klaipėdos valstybinė kolegija – 11

Vilniaus kolegija – 1

Lietuvos verslo kolegija – 1

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla – 1

Šv. Ignaco Lojolos kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (3,09 %) mokiniai:

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – 1

Klaipėdos turizmo mokykla – 1

Medininkų pasieniečių mokykla – 1

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 16 (16,49 %) mokiniai.

Nesimoko, dirba, išvykę dirbti į užsienį yra 13 (13,40 %) mokinių.

2018 – 2019 m. m.

113 abiturientų (96,29 %) įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 53 (45,29 %) mokiniai:

Kauno technologijos universitetas – 11

Klaipėdos universitetas  – 2

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 8

Vytauto Didžiojo universitetas – 4

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  – 5

Vilniaus universitetas – 12

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – 1

Kazimiero Simonavičiaus universitetas – 1

LCC universitetas – 1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 1

Mykolo Romerio universitetas – 1

Vilniaus dailės akademija – 2

Coventry university (Didžioji Britanija) – 1

Radboud University (Olandija) – 1

The University of Twente (Olandija) – 2

Kolegijose studijuoja 24 (20,87 %) mokiniai:

Kauno kolegija – 6

Socialinių mokslų kolegija – 7

Klaipėdos valstybinė kolegija – 3

Vilniaus kolegija – 1

Kauno technikos kolegija – 1

Klaipėdos valstybinė kolegija – 3

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 2

Šv. Ignaco Lojolos kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 5 (4,35 %) mokiniai:

Kauno taikomosios dailės mokykla – 1

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla – 1

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla – 1

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras – 2

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 5 (4,35 %) mokiniai.

Nesimoko, dirba, išvykę dirbti į užsienį yra 30 (26,09 %) mokinių.

2017 – 2018 m. m.

109 (99 %) abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 54 (49,54 %) mokiniai:

Kauno technologijos universitetas – 7

Klaipėdos universitetas  – 1

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 10

Lietuvos sporto universitetas – 1

Vytauto Didžiojo universitetas – 9

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  – 5

Vilniaus universitetas – 14

Aalborg university (Danija) – 1

Coventry university (Didžioji Britanija) – 1

De Montfort university (Didžioji Britanija) – 1

HU University of Applied Sciences Utrecht (Olandija) – 1

University of Liverpool (Didžioji Britanija) – 1

The Hague University of Applied Sciences (Olandija) – 1

Erhvervsakademi (Danija) – 1

Kolegijose studijuoja 18 (16,51 %) mokinių:

Kauno kolegija – 1

Socialinių mokslų kolegija – 1

Klaipėdos valstybinė kolegija – 6

Vilniaus kolegija – 8

Lietuvos verslo kolegija – 1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,75 %) mokiniai:

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – 2

Klaipėdos verslo ir paslaugų mokykla – 1

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 5 (4,59 %) mokiniai.

Nesimoko, dirba, išvykę dirbti į užsienį yra 29 (26,61 %) mokiniai.

2016 – 2017 m. m.

112 (100 %) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 70 (62,50 %) mokiniai:

Aleksandro Stulginskio universitetas – 2

Kauno technologijos universitetas – 14

Klaipėdos universitetas  – 4

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 6

Lietuvos sporto universitetas – 1

Vilniaus dailės akademija – 6

Vytauto Didžiojo universitetas – 3

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  – 12

Vilniaus universitetas – 13

Vadybos ir ekonomikos universitetas – 1

Aarhus University (Danija) – 1

University of Essex (Didžioji Britanija) – 1

Hague University (Nyderlandai) – 2

International Business Academy (Danija) – 1

Jönköping University (Švedija) – 1

Rotterdam Business School (Nyderlandai) – 1

University of Greenwich (Didžioji Britanija) – 1

Kolegijose studijuoja 24 (21,43 %) mokinių:

Kauno kolegija – 3

Socialinių mokslų kolegija – 4

Kauno technikos kolegija – 2

Klaipėdos valstybinė kolegija – 10

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 1

Vilniaus kolegija – 4

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,68 %) mokiniai:

Šilutės žemės ūkio mokykla – 1

Medininkų pasieniečių mokykla – 2

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 3 (2,68 %) mokinių.

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį yra 12 (10,71 %) mokiniai.

 

2015 – 2016 m. m.

110 (97,35 %) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 58 (52,73 %) mokiniai:

Aleksandro Stulginskio universitetas – 3

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija – 1

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas – 3

Kauno technologijos universitetas – 5

Klaipėdos universitetas – 8

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 4

Lietuvos sporto universitetas – 3

Lietuvos muzikos ir teatro akademija –1

Mykolo Romerio universitetas – 2

Vilniaus dailės akademija – 1

Vytauto Didžiojo universitetas – 4

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 4

Vilniaus universitetas – 11

Coventry university (Didžioji Britanija) – 1

Den Haag College (Olandija) – 1

Maastricht university (Olandija) – 1

The Hague university of applied sciences (Olandija) – 1

University of Greenwich (Didžioji Britanija) – 1

Via University College (Danija) – 3

Kolegijose studijuoja 19 (17,27 %) mokinių:

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2

Klaipėdos valstybinė kolegija – 7

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla – 1

Vilniaus kolegija – 3

Kauno kolegija – 6

Profesinėse mokyklose mokosi 2 (1,82 %) mokiniai:

Klaipėdos turizmo mokykla – 1

Šilutės žemės ūkio mokykla – 1

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 12 (10,62 %) mokinių.

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį yra 22 (19,47 %) mokiniai.

2014 – 2015 m. m.

101 (100 %) abiturientas įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 51 (50,50 %) mokinys:

Aleksandro Stulginskio universitetas – 3

Kauno technologijos universitetas – 11

Klaipėdos universitetas – 11

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 5

Mykolo Romerio universitetas – 4

Vytauto Didžiojo universitetas – 3

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 6

Vilniaus universitetas – 6

Aarhus university (Danija) – 1

Radboud university (Nyderlandai) – 1

Kolegijose studijuoja 29 (28,71 %) mokiniai:

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2

Klaipėdos valstybinė kolegija – 16

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 10

Kauno kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,97 %) mokiniai:

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – 1

Medininkų pasieniečių mokykla – 1

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla – 1

Lietuvos kariuomenėje savanoriauja 8 (7,92 %) mokiniai.

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį yra 10 (9,90 %) mokinių.

2013 – 2014 m. m.

108 (100 %) abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 71 (65,74 %) mokinys:

Aleksandro Stulginskio universitetas – 6

Kazimiero Simonavičiaus universitetas – 1

Kauno technologijos universitetas – 8

Klaipėdos universitetas – 18

LCC tarptautinis universitetas – 2

Lietuvos edukologijos universitetas – 1

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 5

Lietuvos sporto universitetas – 4

Mykolo Romerio universitetas – 6

Vilniaus dailės akademija – 3

Vytauto Didžiojo universitetas – 6

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 3

Vilniaus universitetas – 7

Westminsterio universitetas (Didžioji Britanija) – 1

Kolegijose studijuoja 19 (17,59 %) mokinių:

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – 1

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 1

Klaipėdos valstybinė kolegija – 9

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 3

Lietuvos verslo kolegija – 1

Socialinių mokslų kolegija – 2

Vilniaus kolegija – 2

Profesinėse mokyklose mokosi 1 (0,93 %) mokinys:

Vilniaus gaisrininkų mokykla – 1

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį – 17 (15,74 %) mokinių.

2012 – 2013 m. m.

114 (99,13 %) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 59 (51,30 %) mokiniai:

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas – 1

Kauno technologijos universitetas – 6

Klaipėdos universitetas – 16

Lietuvos edukologijos universitetas – 1

Lietuvos sporto universitetas – 2

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 7

Mykolo Romerio universitetas – 4

Vilniaus dailės akademija – 1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 1

Vilniaus universitetas – 14

Vytauto Didžiojo universitetas – 6

Kolegijose studijuoja 23 (20,00 %) mokiniai:

Peterboro regioninis koledžas (Didžioji Britanija) – 1

Kauno kolegija – 1

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – 1

Kauno technikos kolegija – 1

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2

Klaipėdos valstybinė kolegija – 13

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 3

Šiaulių valstybinė kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 1 (0,87 %) mokinys:

Klaipėdos turizmo mokykla – 1

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį – 32 (27,83 %) mokiniai.

 2011 – 2012 m. m.

115 (100%) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 80 (69,57 %) mokinių:

Birmingham city university (Didžioji Britanija) – 1

University of Newcastle (Didžioji Britanija) – 2

University of Notingham (Didžioji Britanija) – 1

University of York (Didžioji Britanija) – 1

Aalborg university (Danija) – 1

Aleksandro Stulginskio universitetas – 2

Kauno technologijos universitetas – 5

Klaipėdos universitetas – 17

Lietuvos edukologijos universitetas – 2

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2

Lietuvos kūno kultūros akademija – 1

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 9

Mykolo Romerio universitetas – 7

Vilniaus dailės akademija – 2

Vytauto Didžiojo universitetas – 4

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 12

Vilniaus universitetas – 11

Kolegijose studijuoja 17 (14,78  %) mokinių:

Kauno kolegija – 4

Klaipėdos valstybinė kolegija – 8

Vilniaus kolegija – 4

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 2 (1,74 %) mokiniai:

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla – 1

Šilutės žemės ūkio mokykla – 1

Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį – 16 (13,91 %) mokinių.

2010 – 2011 m. m.

118 (100%) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą.

Universitetuose studijuoja 72 (61,01 %) mokiniai:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 4

Kauno technologijos universitetas – 5

Klaipėdos universitetas – 17

LCC tarptautinis universitetas – 2

Aleksandro Stulginskio universitetas – 1

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas – 1

Mykolo Romerio universitetas – 4

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 5

Vilniaus dailės akademija – 2

Lietuvos edukologijos universitetas – 1

Vilniaus universitetas – 15

Vytauto Didžiojo universitetas – 7

Šiaulių universitetas – 2

Aahrus universitetas (Danija) – 1

Aalborgo universitetas (Danija) – 1

De Montford universitetas (Didžioji Britanija) – 1

Warwick Morse universitetas (Didžioji Britanija) – 1

… universitetas (Didžioji Britanija) – 2

Kolegijose studijuoja 24 (20,33 %) mokiniai:

Kauno kolegija – 2

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – 3

Klaipėdos valstybinė kolegija – 8

Klaipėdos aukštoji jūreivystės mokykla – 4

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2

Vilniaus dizaino kolegija – 1

Vilniaus kolegija – 3

Roskildo Biznio koledžas (Danija) – 1

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,54 %) mokiniai:

Medininkų pasieniečių mokykla – 2

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla – 1

Informacija atnaujinta: 2023-11-03