Metodinė veikla

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos renginių planas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus planai ir ataskaitos

Šilutės Vydūno gimnazijos metodinės grupės:

• Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Jolita Švagždienė)

• Menų, fizinio ugdymo ir technologijų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Asta Maigienė)

• Užsienio kalbų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Sigita Filičkina)

• Gamtos ir tiksliųjų mokslų (pirmininkė – mokytoja Agnė Rupeikienė)

• Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Lilija Zdanevičienė)

Informacija atnaujinta: 2023-09-11