Rajoninėje konferencijoje „Drąsiai kitaip 5“

Birželio 19 dieną Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiaujančių komandų tradicinė konferencija „Drąsiai kitaip 5“. Kaip matyti iš pavadinimo, šis renginys organizuojamas jau penktą kartą.

Šilutės Vydūno gimnazijai atstovavo direktorė Marina Stirbienė, direktoriaus pavaduotoja Asta Bendikienė, mokytojos Sigita Filičkiną, Asta Maigienė, Jolita Švagždienė, Vida Kimondrienė ir Tatjana Balvočienė, koordinuojanti praktinių studijų dienų organizavimą gimnazijoje bei bendradarbiavimą su partnerėmis, Šilutės rajono Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis.

Pirmoje renginio dalyje dalyviams buvo pristatyta integruoto ugdymo platformą EditAI, kuri, kaip teigia platformos kūrėjai, per keliolika sekundžių, naudodama dirbtinio intelekto galimybes, suplanuoja kelių dalykų ilgalaikį integruotą mokymosi projektą, parenka tinkamus metodus bei įvairią medžiagą projektui organizuoti – straipsnius, vaizdo įrašus ir kt. Šiuo metu Šilutės rajone įgyvendinant švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokyklos“ yra numatyta, kad platformą EtitAI mūsų rajono švietimo įstaigų mokytojai galės naudoti nuo 2024 m. rugsėjo dvejus mokslo metus.

Po platformos EditAI pristatymo mokytoja Tatjana Balvočienė pranešime „Kaip padėti mokiniui įsivertinti kompetencijų ugdymą(si)?“ pasidalino savo įžvalgomis apie mokinių kompetencijų įsivertinimo galimybes.

Po to kiekviena komanda (ją sudarė dvi arba trys bendradarbiaujančios Šilutės rajono mokyklos) kelių minučių trukmės filmuku vaizdžiai pristatė savo praktinių studijų dienų veiklas, akcentuodami, kokios mokinių kompetencijos ir kaip buvo ugdomos). Apie Vydūno gimnazijos, Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų praktinių studijų dienas, bendrą šių trijų mokyklų konferenciją, mokinių ugdomas kompetencijas vaizdžiai pasakojo Tatjanos Balvočienės sukurtas filmukas „Mes iš Pamario krašto. Darnaus vystymosi tikslų siekimas. Kompetencijų ugdymas“.

Antrojoje konferencijos dalyje vyko lektorės Nomedos Marazienės įtraukiančioji paskaita „Mokytojo charizma: kaip stiprinti gebėjimą įkvėpti, susitarti, veikti?“. Lektorė savo mintimis ir pavyzdžiais labai sudomino klausytojus, skatino juos gilintis į savo jausmus ir elgesį, ragino stiprinti pozityvų mąstymą, supažindino su metodais, kurie padeda tai atlikti.

Už šiltą priėmimą ir įdomias patirtis dėkojame Žemaičių Naumiesčio gimnazijos komandai ir linkime visiems geros vasaros!

Informaciją pateikė mokytoja Tatjana Balvočienė

Palikti komentarą