Psichologinis saugumas

Psichologinis smurtas – nepriimtinas vieno ar kelių asmenų elgesys, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis, daugiausia –priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu ir/ar seksualiniu išnaudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neetišku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitų asmenų atžvilgiu. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireikšti tarp to paties lygmens kolegų (horizontalus smurtas), tarp vadovų ir jų pavaldinių (vertikalus smurtas) bei darbuotojų ir kitų asmenų (mokinių, jų tėvų (globėjų), trečiųjų asmenų ir kt.).]

ĮSAKYMAS DĖL GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ TEISĖS

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA

Informacija atnaujinta: 2023-09-29