Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Šilutės Vydūno gimnazija dalyvavo šiame projekte. Buvo gauti 2 kompiuteriai, kurie panaudoti mokytojų darbo vietų modernizavimui.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.
http://www.vedlys.smm.lt/

Informacija atnaujinta: 2022-12-02