Mokinių maitinimas

Maitinimo paslaugas teikia UAB „Agsira“ pagal 2020-11-25 maitinimo paslaugų sutartį Nr. 1.4-46.
Sutartis sudaryta iki 2022-02-28