Misija, vizija

Misija

Šilutės Vydūno gimnazija – švietimo institucija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Gimnazijoje ugdomos dalykinės ir bendrosios mokinių kompetencijos, kuriama besimokanti organizacija, kurios nariai bendradarbiauja, dirba atsakingai ir profesionaliai.

Vizija

Šilutės Vydūno gimnazija – moderni švietimo institucija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Bendradarbiavimu grindžiama ugdymo(si) aplinka, bendruomenės narių atsakingumas ir profesionalumas ugdo atsakingus ir kūrybingus piliečius, aktyviai dalyvaujančius gimnazijos, miesto ir šalies gyvenime.

Informacija atnaujinta: 2023-12-01