Metodinės grupės

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Jolita Švagždienė)

Menų, fizinio ugdymo ir technologijų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Asta Maigienė)

Užsienio kalbų (pirmininkė –  mokytoja metodininkė Sigita Filičkina)

Gamtos ir tiksliųjų mokslų (pirmininkė – mokytoja Agnė Rupeikienė)

Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų (pirmininkė – mokytoja metodininkė Lilija Zdanevičienė)

Informacija atnaujinta: 2023-10-01