Metodinė taryba

Tatjana Balvočienė (pirmininkė)

Asta Bendikienė

Sigita Filičkina

Jūratė Gusevienė

Dalia Judžentienė

Lina Linkė

Asta Maigienė

Gražina Mikutienė

Kristina Monkienė

Agnė Rupeikienė

Audronė Stasiulienė

Marina Stirbienė

Jolita Švagždienė

Lilija Zdanevičienė

Informacija atnaujinta: 2023-11-05