Pagalba vaikui renkantis profesiją

Šilutės Vydūno gimnazijos 2023-2024 ir 2023-2025m. m. ugdymo plano II skyrius trečiasis skirsnis

Integruojamosios ir prevencinės programos

22.    2023-2024 m. m. II ir IV gimnazijos klasių mokiniai tęsia Pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programose numatytų integruojamųjų ir prevencinių programų įgyvendinimą:

22.9.   Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr. V-72, integruojama:

  • į mokomuosius dalykus;
  • į mokinių ugdymo karjerai metinį veiklos planą;
  • į klasės vadovo veiklos planą ne mažiau kaip 2 val. per metus;
  • į karjeros specialisto, socialinio pedagogo, psichologo metinius veiklos planus;

Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė 

Gimnazijoje dirba du karjeros ugdymo specialistai. Dėl konsultacijų kreiptis telefonu: 8-441-62401.

Ugdymo karjerai veiklų planas 2023-2024 m. m.

Informacija atnaujinta: 2023-12-10