Mokinio individualus ugdymosi planas

Šilutės Vydūno gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. ugdymo plano II skyrius šeštasis skirsnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2023-09-10