Gimnazisto uniformos nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2020-12-03 įsakymu Nr. V1.6-137

 

GIMNAZISTO UNIFORMOS NUOSTATAI

 

 1. Uniformos dėvėjimas tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams. Gimnazisto uniformos dėvėjimo pareiga numatyta Šilutės Vydūno gimnazijos Mokinio elgesio taisyklėse.
 2. Gimnazisto uniforma dėvima nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.
 3. Uniforma yra kasdienė ir šventinė.
 4. Darbo dienomis dėvima kasdienė gimnazisto uniforma:
  • tvarkingos ir estetiškos kelnės (džinsai), suknelė, sijonas, marškinėliai ar kitos aprangos detalės, tamsiai mėlynos spalvos švarkas.
  • vietoje švarko galima dėvėti vienspalvius juodos, baltos ar mėlynos spalvos marškinėlius su gimnazijos logotipu arba mėlynos spalvos džemperį su gimnazijos logotipu.
 5. Gimnaziją reprezentuojančiuose oficialiuose renginiuose,olimpiadose, konkursuose, valstybinių švenčių minėjimuose ar panašiuose renginiuose šventinės gimnazisto uniformos privalomi elementai – mėlynas švarkas, balti marškiniai (palaidinė).
 6. Fizinio ugdymo, šokio pamokose gimnazistas privalo vilkėti sportinę aprangą, avėti sportinę avalynę.
 7. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali ateiti ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų (sporto švenčių, talkų, išvykų) ir teminių renginių metu.
 8. Pedagogai privalo vykdyti „Gimnazisto uniformos nuostatų“ laikymosi priežiūrą.
 9. Mokiniui atėjus į pamoką be uniformos, dalyko mokytojas el. dienyno žinute –pastaba apie tai informuoja tėvus.  Mokiniui pakartotinai pažeidus gimnazisto uniformos nuostatus,  dalyko mokytojas informuoja klasės auklėtoją. Klasės auklėtojas praveda pokalbius, darančius įtaką mokinio elgsenos pokyčiams. Jei auklėtinis ir toliau pažeidinėja nustatytą tvarką, klasės auklėtojas kreipiasi į socialinį pedagogą.
 10. Gimnazistas, sistemingai nesilaikantis gimnazisto uniformos nuostatų, svarstomas Vaiko gerovės komisijose ir/ar jam skiriamos mokinio elgesio taisyklėse numatytos drausminamosios nuobaudos, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).​​
uniforma1    uniforma 
     
uniforma2a
 

Informacija atnaujinta: 2022-11-30