Gimnazijos vadovai

 

Adolfas Klemas Šilutės lietuvių mokyklos steigėjas ir direktorius 1928-1934 m.
   
       Adolfas Klemas (1904-03-09 Marijampolės apskrityje – 1989-02-23 Filadelfijoje) – Šilutės lietuvių mokyklos steigėjas ir direktorius (1928-1934 m.), Mažosios Lietuvos pedagogas, Mažosios Lietuvos fondo narys.Baigė Marijampolės realinę gimnaziją, Lietuvos universiteto Fizikos-matematikos fakultetą.1934-1939 m. ėjo Klaipėdos krašto gubernatūros referanto, švietimo patarėjo pareigas. Už Klaipėdos krašto lietuvinimo veiklą dvejus metus praleido nacių kalėjime. 1941-1945 m. gyveno ištremtas Brandenburgo provincijoje. 1945-1949 m. – Hanau (Vokietijoje) lietuviškos gimnazijos vicedirektorius. 1949 m. atvyko į JAV ir dirbo General Electric Co laboratorijoje. Buvo Bostono evangelikų lietuvių parapijos komiteto pirmininkas ir lietuvių mokytojų valdybos kasininkas.
   
 Vilius Bajoras Šilutės lietuvių gimnazijos direktorius 1934-1939 m.
   
 Bajoras_sen2    Vilius Bajoras, Bajoraitis (1899-02-23 Balandžiuose dabartinėje Kaliningrado srityje – 1979-08-23 Melėje Vokietijoje) –  choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas, Fridricho Bajoraičio brolis.Baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, buvo paskirtas mokytojauti į Būdviečius Ragainės apskrityje (dabar Kaliningrado sritis). 1919-1934 m. vadovavo Klaipėdos lietuvių chorams, vėliau Šilutės chorui, važinėjo po Šilutės apylinkes populiarindamas lietuvišką dainą. 1934-1938 m. vadovavo Šilutės lietuvių progimnazijai, o 1938-1939 m. jau gimnazijai,  kuri iš privačių namų  buvo perkelta (1938 m.) į naujus specialiai jai statytus rūmus ir gavo Vydūno gimnazijos vardą. Vilius Bajoras vadovavo ir šios gimnazijos statybai. 1940-1944 m. dėstė VDU, Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Išleido du vokiečių kalbos vadovėlius, skirtus Lietuvos mokykloms, laisvalaikiu harmonizavo liaudies dainas.
   
Jonas Jatautas Atkurtos Vydūno gimnazijos direktorius 1993-2007 m.
   
J_Jatautas1      Jonas Jatautas gimė 1956 m. sausio 2 d. Šilutės rajone. Baigė Šilutės pirmąją vidurinę mokyklą. Mokėsi muzikos mokykloje akordeono klasėje, lankė krepšinio treniruotes sporto mokykloje.Baigęs studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1978-1981 m. mokytojavo Šilutės III-ojoje vidurinėje mokykloje, 1981-1987 m. dirbo Šilutės rajono švietimo skyriaus inspektoriumi, 1987-1993 m. – Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos direktoriumi. Nuo 1993 iki 2007 m. – Šilutės Vydūno gimnazijos vadovas.  2007-2011 m. Bergeno Europos mokyklos (Olandija) direktoriusDabartinė jo gyvenimo veikla, kaip teigiama interviu „Šilokarčemoje“ (2012-03-13), yra tarp filosofijos ir ekonomikos. Ekonomika – kaip gyvenimas sukasi, o filosofija – kaip jis turėtų suktis“Paklaustas, ką norėtų pakeisti Šilutės Vydūno gimnazijoje, pirmasis atkurtos Vydūno gimnazijos direktorius yra pasakęs: „Viską, kas trukdo asmenybės ugdymui ir ugdymuisi. Mes atviri, to paties linkime ir Jums. Atvira mokykla – atvira visuomenė“.
   
Marina Stirbienė  Šilutės Vydūno gimnazijos direktorė nuo 2007 m.
   
IMG_0001        Marina Stirbienė gimė 1960 m. rugsėjo 19 d. Ukrainoje. Baigė Šilutės 2-ąją vidurinę mokyklą. Baigusi studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, nuo 1983 iki 1985 m. dirbo Šilutės rajono Vainuto vidurinėje mokykloje rusų kalbos mokytoja, nuo 1986 iki 1993 m. – Šilutės 2-oje vidurinėje mokykloje rusų kalbos mokytoja bei užklasinio darbo organizatore ir nuo 1993 m. iki šiol – Šilutės Vydūno gimnazijoje rusų ir lotynų kalbos mokytoja. Turi B1 užsienio (vokiečių) kalbos žinių lygį. Nuo 2007 m. spalio 1 d. tapo gimnazijos vadove. Savo darbe taiko naujoves, kurios sąlygoja sėkmingą mokinių ugdymosi kokybę. Aktyviai dalyvauja metodinėje ir visuomeninėje veikloje įstaigoje, rajone. Nuolat siekia didesnio profesinio meistriškumo bei ugdo savo vadybinę kompetenciją.

Informacija atnaujinta: 2022-12-01