Darbo užmokestis

2024 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2024 – I

2024 – II

2024 – III

2024 – IV

2024 vid.

Vadovas*

 1 etatas neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 4520 4356      

Mokytojas ekspertas

 2 etatai 2391 2253      

Mokytojas metodininkas

 32 etatai 1924 2002      

Vyr. mokytojas

 4 etatai 2207 2140      

Mokytojas

 4 etatai 1366 1333      

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 1938 2323      

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 987 1007      

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 924 997      
   1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

2023 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2023 – I

2023 – II

2023 – III

2023 – IV

2023 vid.

Vadovas*

 1 etatas neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 3080 3526 3534 3534 3446

Mokytojas ekspertas

 2 etatai 2525 2326 2289 2462 2400

Mokytojas metodininkas

 32 etatai 1559 1550 1804 1955 1717

Vyr. mokytojas

 4 etatai 1675 1670 1904 2315 1891

Mokytojas

 4 etatai 1168 950 1009 1383 1128

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 2506 1652 1592 2023 1943

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 947 873 909 959 922

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 822 831 862 924 859

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2022 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2022 – I

2022 – II

2022 – III

2022 – IV

2022 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 2728 2628 2890 2943 2797

Mokytojas ekspertas

 2 etatai 1938  2134 1965 2590 2156

Mokytojas metodininkas

 32 etatai 1520 1520 1477 1803 1580

Vyr. mokytojas

 4 etatai 1541 1541 1209 1466 1539

Mokytojas

 4 etatai 862 683 1096 1268 977

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 1481 1481 1537 1794 1573

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 750 753 715 892 778

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 730 730 788 861 777

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2021 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2021 – I

2021 – II

2021 – III

2021 – IV

2021 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 2462 2253 2215 2256 2296

Mokytojas ekspertas

 2 etatai Neskelbiama  1459 1501 2059 1673

Mokytojas metodininkas

 32 etatai 1305 1211 1224 1444 1296

Vyr. mokytojas

 4 etatai 1159 1307 1199 1644 1327

Mokytojas

 4 etatai 706 668 810 987 793

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 995 929 927 1062 978

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 671 644 664 787 691

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 663 642 642 705 663

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2020 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2020 – I

2020 – II

2020 – III

2020 – IV

2020 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 2106 2106 2330 2255 2199

Mokytojas ekspertas*

 1 Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Mokytojas metodininkas

 32 1141 1122 1166 1360 1204

Vyr.mokytojas

 4 939 931 1059 1159 1022

Mokytojas

 4 410 400 600 707 529

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 924 924 896 1016 940

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 631 607 607 747 648

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 470 455 586 667 544

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2019 metai

Pareigybės pavadinimas 

   

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2019 – I

2019 – II

2019 – III

2019 – IV

2019 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 2118 2319 2385 2255 2269

Mokytojas ekspertas*

 1 Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Mokytojas metodininkas

 32 1130 1136 1222 1130 1154

Vyr.mokytojas

 4 601 726 915 931 793

Mokytojas

 4 457 465 480 446 462

Neat. mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 728 797 816 783 462

Soc. pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr. buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 657 646 637 703 660

Past. pr. darbininkas

 2 etatai 555 555 554 463 531

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir. pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2018 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2018 – I

2018 – II

2018 – III

2018 – IV

2018 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1421 1441 1586 1776 1556

Mokytojas ekspertas*

 1 Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Mokytojas metodininkas

 32 852 880 904 847 871

Vyr.mokytojas

 4 248 266 271 738 381

Mokytojas

 4 274 273 326 338 303

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 614 662 610 677 641

Soc.pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama  Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 466 460 511 470 477

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 394 427 411 413 411

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2017 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2017 – I

2017 – II

2017 – III

2017 – IV

2017 vid.

Vadovas*

 1 etatas neskelbiama neskelbiama  neskelbiama neskelbiama neskelbiama 

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1458 1465  1248  1535  1427 

Mokytojas ekspertas*

 1 neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama 

Mokytojas metodininkas

 32 809  852 864  861  847 

Vyr.mokytojas

 4 343  282 462   262 337 

Mokytojas

 4 368  386 375   473 401 

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 462  587 527  495  517 

Soc.pedagogas*

 1 etatas neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama 

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama 

Valytoja

 5,5 etatų 431  426  405 498  440 

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 345  331  318 355  337 

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama  neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama  neskelbiama neskelbiama   neskelbiama  neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2016 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2016 – I

2016 – II

2016 – III

2016 – IV

2016 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai 1059 1059  1293 1388  1200

Mokytojas ekspertas*

 1 Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama 

Mokytojas metodininkas

 32 920 996  809 810  884

Vyr.mokytojas

 4 576 582  461 369  497

Mokytojas

 4 320 324  333 357  334

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai 558 558  487 570  543

Soc.pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Psichologas asistentas

 1 etatas          

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Raštvedė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų 438 438  504 515  474

Past.pr.darbininkas

 2 etatai 350 350  360 305  341

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ) 

2015 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatai /

Darbuotojų

skaičius

2015 – I

2015 – II

2015 – III

2015 – IV

2015 vid.

Vadovas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vadovo pavaduotojas

 2 etatai  1246  1285  1130  1318  1245

Mokytojas ekspertas*

 1 Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama  Neskelbiama 

Mokytojas metodininkas

 33  807  834  838  845  831

Vyr.mokytojas

 4  703  689  630  584  652

Mokytojas

 4  55  75  246  348  181

Neat.mokytojas

           

Bibliotekininkas

 2 etatai  387  557  561  558  516

Soc.pedagogas*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Vyr.buhalterė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Sekretorė*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Valytoja

 5,5 etatų  370  386  443  436  409

Past.pr.darbininkas

  2 etatai  263  260  318  304  286

Inžinierius*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama

Kiemsargis

           

Dir.pavaduotojas ūkiui*

 1 etatas Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama     Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p. ).

Informacija atnaujinta: 2022-12-02