Atestacijos komisija

Marina Stirbienė (gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė)

Gabrielė Rakašytė (Šilutės rajono savivaldybės administracijos deleguota komisijos narė)

Vida Kimondrienė (biologijos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė)

Asta Bendikienė (gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Daiva Kėrienė (matematikos mokytoja metodininkė, komisijos narė)

Informacija atnaujinta: 2023-12-01