Vydūniečiai JT simuliacijoje

Spalio 22–24 dienomis UNESCO iniciatyvų klubo „Pasaulio pilietis“ atstovai dalyvavo nuotolinėje Jungtinių Tautų simuliacijoje „EstMUN 2020“, organizuotoje iš Estijos.

Dalyviai pasirinko temas, kuriomis norėtų diskutuoti, ir buvo suskirstyti į komitetus: Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (alternatyvi istorija) – delegatė Gabrielė Bernotaitė; Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa (išteklių naudojimo efektyvumo ir tvaraus vartojimo valdymas darant įtaką klimato veiksniams) – delegatas Ignas Želvys; Jungtinių Tautų Komisija dėl moterų statuso (užtikrinti aktyvų moterų dalyvavimą kuriant taiką ir sprendžiant konfliktus pasaulyje) – delegatės Austėja Bendikaitė ir Ineta Paulauskaitė.

Skirtinguose komitetuose delegatai sprendė globalias problemas, teikė savo idėjas ir pasiūlymus šioms problemoms spręsti, formulavo rezoliucijas, koregavo ir pristatė jas Generalinėje Asamblėjoje. Gabrielei Bernotaitei ir Ignui Želviui įteikti sertifikatai už aktyvų įsitraukimą į veiklą.

Anot dalyvių, šis projektas – tai neįkainojama patirtis, nes leidžia suprasti, kaip vyksta darbas Jungtinių Tautų organizacijoje, kaip sprendžiami klausimai, ir, be abejo, anglų kalbos įgūdžių lavinimas.

Informacija mokytojos Alicijos Odinbergienės

Palikti komentarą