Užsienio kalbų savaitė

Rugsėjo 20–24 dienomis gimnazijoje buvo organizuota užsienio kalbų savaitė, kartu paminėta ir Europos kalbų diena.

Užsienio kalbų mokytojai kartu su 1–4 klasių gimnazistais savo suplanuotą veiklą vykdė ne tik pamokose, bet ir už mokyklos ribų.

O veiklos būta labai įvairios: žiūrėti filmai anglų ir rusų kalbomis („Rising Phoenix“, The Great Debaters“, „Собачье сердце“), kautasi proto mūšiuose, dalyvauta debatų turnyruose, žaisti „Kahoot“ žaidimai, išklausytos prezentacijos apie kalbų svarbą, originalo kalbomis skaityta poezija ir proza, surengta lotyniškų knygų paroda, ruošti plakatai, rašyti diktantai ir dailyraščiai, imta interviu iš šilutiškių, aiškinantis, kokių kalbų, be gimtosios, jie dar moka.

Informacija mokytojos Renatos Baliasi

Palikti komentarą