Regioninėje konferencijoje

Sausio 25 dieną Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje vykusioje regioninėje konferencijoje „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodai“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda: metodinės tarybos pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė, gimnazijos direktorė Marina Stirbienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Mockus.

Vydūniečiai ne tik išklausė konferencijos pranešimus, bet ir pristatė savo patirtį. Mokytoja Tatjana papasakojo apie mokymosi bendradarbiaujant strategiją ir jos taikymo galimybes įvairių dalykų pamokose (pranešimas „Bendradarbiaudami – mokomės, mokydamiesi – bendradarbiaujame“).

Renginio dalyvius ypač sudomino Tatjanos Balvočienės ir Kęstučio Mockaus pranešimas „Mokinių pasiekimų gerinimas mokyklų bendradarbiavimo modelio kontekste“. Pranešėjai pristatė gimnazijos ir pagrindinių mokyklų bendradarbiavimo modelį bei pusantrų metų patirtį įgyvendinant šiame modelyje numatytas kryptis ir veiklas, bendradarbiaujant su Šilutės rajono Juknaičių pagrindine mokykla.

Informacija mokytojos Tatjanos Balvočienės

Palikti komentarą