Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2015/2017 m. m. ugdymo plano I skirsnis

2016-2017 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-07

Žiemos

2016-12-27

2017-01-06

2017-01-09

2017-02-17

2017-02-17

2017-02-20

Velykinės

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18

2017-04-18
(Į pamokas 2017-04-19)

Vasaros

2017-06-05

2017-08-31

2017-09-01