Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano I skirsnis

2020-2021 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-03

 

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

 
 Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

 

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

 

Vasaros

2021-06-24

2021-08-31

2021-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.