Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano I skirsnis

2017-2018 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-06

 

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

2018-01-04

 
 Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

 

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

2018-04-09

Jei mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario atostogų metu, atostogų diena nukeliama.

Vasaros

2018-06-18

2018-08-31

2018-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.