Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano I skirsnis

2019-2020 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

 

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

 
 Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

 

Pavasario (Velykų)

2020-03-16

2020-03-27

2020-

Jei mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario atostogų metu, atostogų diena nukeliama.

Vasaros

2020-06-25

2020-08-31

2020-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.