Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano II skyrius pirmasis skirsnis

2022-2023 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

2022-11-07

 

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

2023-01-09

 
 Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

2023-02-20

 

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

2023-04-17

Dėl užsienio k. VBE kalbėjimo dalies, atostogų diena perkeliama į 2023-04-17 d.

Vasaros

III gimnazijos klasės

2023-06-16

I-II gimnazijos klasės

2023-06-23

2023-08-31

2023-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.

Informacija atnaujinta: 2023-02-24