Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2017-2019 m. m. ugdymo plano I skirsnis

2018-2019 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

2018-11-05

 

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

2019-01-03

 
 Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25

 

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

2019-04-29

Jei mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario atostogų metu, atostogų diena nukeliama.

Vasaros

2019-06-20

2019-08-31

2019-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.