Mokinių atostogų trukmė

Šilutės Vydūno gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano II skyrius pirmasis skirsnis

2021-2022 m. m. atostogos:

Prasideda:

Baigiasi:

Į pamokas:

4 gimnazijos klasėms:

Rudens

2021-11-03

2021-11-09

2021-11-10

 

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

2022-01-10

 
 Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

2022-02-21

 

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

2022-04-25

Dėl užsienio k. VBE kalbėjimo dalies, atostogų diena perkeliama į 2022-04-25 d.

Vasaros

III gimnazijos klasės

2022-06-21

I-II gimnazijos klasės

2022-06-29

2022-08-31

2022-09-01

 Vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai ir baigiasi rugpjūčio 31 d.