Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2018-02-01 įsakymu Nr. VI.6-26

 ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA