Bendrojo ugdymo mokyklų konferencija

Spalio 30 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus organizuota rajono bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Ką galime padaryti MES, kad gerėtų ugdymo kokybė?“

Šios konferencijos plenariniame posėdyje pranešimus skaitė gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, sertifikuota švietimo konsultantė Tatjana Balvočienė (pranešimas „Ar pažįstame tuos, už kuriuos esame atsakingi?“), gimnazijos tėvų komiteto atstovė Silvija Rimkuvienė („Tėvų įsitraukimas į mokinių ugdymą“), rajono mokinių tarybai atstovaujančios mūsų gimnazistės Rimantė Macijauskaitė ir Gabrielė Vindžigelskytė („Kaip visuomeninė veikla gali prisidėti prie mokymosi kokybės“).

Po plenarinio posėdžio vyko darbas grupėse. Pagalbos mokiniui specialistų grupėje pranešimą „Bendradarbiavimas su tėvais teikiant socialinę pedagoginę pagalbą SUP mokiniui – sėkmingo ugdymosi gimnazijoje veiksnys“ skaitė Vydūno gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Gusevienė.

Be pranešėjų, nemažai ir kitų gimnazijos mokytojų dirbo šioje konferencijoje, klausėsi plenarinio posėdžio pranešimų, dalyvavo darbo grupių veikloje, grupių veiklos ir siūlymų pristatymuose konferencijos pabaigoje.

Nuotraukoje pranešėja Tatjana Balvočienė.

Palikti komentarą