Baigiamoji praktinių studijų dienų konferencija


Šiais mokslo metais praktinių studijų dienos Vydūno gimnazijoje vyko nuo birželio 6-os iki 13-os. Jų metu įgyvendinta 16 programų: 6 – gamtos ir tiksliųjų mokslų; 4 – humanitarinių ir socialinių mokslų; 3 – užsienio kalbų; 2 – menų, technologijų ir fizinio ugdymo; 1 – socialinio-emocinio ugdymo. Programas parengė ir mokinių veiklas organizavo 34 mokytojai. Veiklose dalyvavo 326 mokiniai.

Šiemet buvo suplanuotas ir vienas bendras trijų mokyklų projektas – jį kartu su mokiniais sėkmingai įgyvenimo visų mokyklų biologijos ir chemijos mokytojos.

Kaip ir praėjusiais metais, visas programas jungė bendra, prieš metus pasirinkta ir šiemet patikslinta tema „Mes iš Pamario krašto. Darnaus vystymosi tikslų siekimas“. Ši tema pasirinkta kartu su partnerėmis – Šilutės rajono Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Mūsų mokyklos tęsia Šilutės rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 3“, kurio metu įgyvendinamas pasidalintos atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelis.

Birželio 16 dieną nuotoliniu būdu vyko praktinių studijų dienų „Mes iš Pamario krašto. Darnaus vystymosi tikslų siekimas“ baigiamoji konferencija. Joje buvo pristatytos visų trijų mokyklų atrinktos programos. Konferencijoje dalyvavo mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovės – iš viso 55 dalyviai. Mokiniai pristatė 15 programų, kurios atskleidė įdomių veiklų ir pasiektų rezultatų įvairovę. Jauniausi pranešėjai 1–2 klasių mokiniai, vyriausi – 11 klasės mokiniai.

Tikimės, kad kitais metais pavyks suplanuoti ir realizuoti daugiau praktinių studijų dienų projektų, jungiančių trijų bendradarbiaujančių mokyklų mokinių veiklas.

Informaciją pateikė Tatjana Balvočienė, konferencijos organizacinės grupės vadovė

Vydūniečių pristatytos programos

Palikti komentarą