Advento skaitiniai 1g klasėje

Kalėdų laukimą 1g nusprendė įprasminti skaitiniais. Advento metu klasės valandėlėse nutarta dalintis patikusiais tekstais. Į pagalbą atėjo ir tėvai.

Pirmos tokios Advento valandėlės metu Asta Balodienė skaitė A. Enšteino laišką dukrai. Gimnazistė Vakarė Balandytė deklamavo H. Radausko eiles, Fausta Balodytė pakvietė bendraklasius padainuoti.

Jaudinančios akimirkos…

Informacija klasės auklėtojos Lilijos Zdanevičienės

Palikti komentarą